Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки україни»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України»
16.12.2021
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», яка відбудеться 16-18 грудня 2021 року у м. Хмельницькому.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Стратегічна парадигма інноваційного маркетингу
2. Актуальні проблеми застосування теорії і практики маркетингу у різних сферах господарювання
3. Актуальні проблеми теорії і практики підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
4. Маркетинг-менеджмент: концептуальні підходи і перспективи розвитку
5. Загальноекономічні тенденції інноваційного розвитку економіки в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір
Наукові статті будуть опубліковані у «Віснику», який внесено до переліку фахових видань України (наказ МОН №1643 від 28.12.2019) та включено до науковометричних баз: Index Copernicus і Google Scholar.
Тези доповідей будуть опубліковані у «Збірнику матеріалів конференції».
СТАТТІ, ТЕЗИ ТА СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ ОРГКОМІТЕТУ
НЕ ПІЗНІШЕ 13 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
https://forms.gle/eoMSaKvSngPnucHk6
Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.
Форма участі – платформа «Zoom».
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (pdf)

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України». Хмельницький національний університет

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України». Хмельницький національний університет

15.11.2021