Захист дисертаційної роботи Свінарьової Ганни Борисівни
29.09.2021
ОГОЛОШЕННЯ
29 вересня 2021 р. о 10.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Свінарьової Ганни Борисівни на тему «Теоретико-методологічні засади інноваційних змін системи управління підприємством в умовах діджиталізації» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий консультант: Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Державного університету «Одеська політехніка» МОН України.
Офіційні опоненти:
Отенко Василь Іванович, доктор економічних наук, професор, перший проректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;
Погорелов Юрій Сергійович, доктор економічних наук, професор, радник члена Рахункової палати України;
Стадник Валентина Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету МОН України.

20.09.2021