Захист дисертаційної роботи Співака Сергія Михайловича
28.09.2021
ОГОЛОШЕННЯ
28 вересня 2021 р. о 10.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Співака Сергія Михайловича на тему «Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств за умов ринкових трансформацій» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий консультант: Андрушків Богдан Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя України МОН України.
Офіційні опоненти:
Анісімова Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) МОН України;
Кузьмак Олег Іванович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри маркетингу Луцького національного технічного університет МОН України;
Метеленко Наталя Георгіївна, доктор економічних наук, професор, директор Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету МОН України.

20.09.2021