МОН пропонує для громадського обговорення проєкт порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради ЗВО, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії
31.05.2021

14.05.2021