Захист дисертаційної роботи Громової Ольги Євгеніївни
12.05.2021
ОГОЛОШЕННЯ
12 травня 2021 р. о 10.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Громової Ольги Євгеніївни на тему «Формування маркетингового стратегічного управління конкурентоздатністю підприємства» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий консультан: Нижник Віктор Михайлович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Метеленко Наталя Георгіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Запорізького національного університету МОН України;
Райко Діана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;
Храпкіна Валентина Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія» МОН України.

12.05.2021