Захист дисертаційної роботи Свістунова Олексія Сергійовича
13.05.2021
ОГОЛОШЕННЯ
13 травня 2021 р. о 10.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Свістунова Олексія Сергійовича на тему «Теоретико-методологічні засади управління технологічним оновленням інноваційно орієнтованих підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий консультан:Гончар Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Анісімова Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) МОН України;
Микитюк Петро Петрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету МОН України, м. Тернопіль;
Филюк Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

12.05.2021