«Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи»
31.05.2021
Науково-дослідна лабораторія «Креативної педагогіки та зв’язків із громадськістю» кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» Житомирський державний університет імені Івана Франка Львівський державний університет внутрішніх справ Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Служба у справах дітей Хмельницької ОДА Відділ ювенальної превенції ГУНП в Хмельницькій області Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

«Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи». Хмельницький нацiональний унiверситет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
31 травня 2021 року відбудеться науково-методичний онлайн-семінар «Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи» до Дня захисту дітей з публікацією у збірнику матеріалів семінару (тези), який буде розміщено у репозитарії Хмельницького національного університету
Для обговорення на семінарі пропонуються такі питання:
1. Дитинство як особливий період розвитку.
2. Соціальні, правові, медичні засади захисту дітей в Україні.
3. Сирітство як соціальний феномен сучасності.
4. Соціальна відповідальність як передумова повноцінного розвитку дитини.
5. Креативні освітні, психологічні, комунікаційні практики та їх використання у роботі з дітьми.
6. Проблеми дистанційного навчання дітей.
7. Практико-орієнтовані підходи реалізації інклюзивної освіти у період карантинних обмежень.
8. Психолого-педагогічні проблеми кіберсоціалізації дітей у сучасному суспільстві.
9. Соціально-педагогічні аспекти методичної роботи з батьками.
Форми участі у семінарі:
очна – усна доповідь і публікація тез;
заочна – публікація тез.
Порядок подання матеріалів:
для участі у онлайн-семінарі просимо надіслати до 20 травня 2021 р.:
- заявку із зазначенням відомостей про учасника (прізвище, ім’я по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, телефон, е-mаіl (обов’язково), назву доповіді;
- тези (3 сторінки), оформлені з урахуванням нижче зазначених вимог;
- копію (скрін-шот) документа про оплату організаційного внеску у розмірі 150 грн. (для членів Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» – 100 грн. ) (в оргвнесок входить електронний збірник тез, програма семінару, сертифікат).
Тези та копію документа про оплату організаційного внеску надсилати за електронною адресою: larkaterdan@gmail.com (контактні особи: 0677806329 – Данильчук Лариса Олексіївна; 0682887479 – Бриндіков Юрій Леонідович).
Кошти за оргвнесок надсилати на карту Приватбанку 4149499115393892 Отримувач – Данильчук Всеволод Володимирович.
Редакційні вимоги до публікації тез
Відомості про автора (авторів) вказують праворуч над назвою публікації (команда – вирівнювання по правому краю тексту) із зазначенням імені і прізвища; рядком нижче – наукового ступеня і вченого звання; посади, місця роботи (повна назва); e-mail. Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням.
Назву публікації подають прописними (заголовними) літерами жирним накресленням одним абзацом (команда – вирівнювання по центру тексту). Якщо публікацію подано частинами в кількох випусках видання, її назву змінювати не дозволено. Окрім того, у підрядковій примітці до назви публікації потрібно наводити відомості про її продовжування чи закінчення («Продовження (Закінчення). Початок див. ...» (і наводять номер(и) випуск(-ів) видання, в якому було надруковано попередні частини цієї публікації).
За необхідності, подається список використаних джерел.
Тези подаються тільки в електронному варіанті у форматі .doc, редактор Microsoft Word;
- шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5, поля – 20 мм;
- діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95;
- посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:[7, с. 123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231 зв].
Список використаних джерел, оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання з бібліографічних посилань».
Зверніть увагу! Матеріали тез перевіряються на плагіат.
Редакційна колегія не розглядатиме тези, які не відповідають вказаним вище вимогам.
Редакційна колегія має право редагувати й скорочувати подані матеріали. Неопубліковані тези, а також електронні носії й ілюстрації авторові не повертаються.
За зміст поданих матеріалів, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.
Будемо раді бачити Вас учасниками онлайн-семінару!

05.05.2021