Захист дисертаційної роботи Довгань Юрія Васильовича
27.04.2021
ОГОЛОШЕННЯ
27 квітня 2021 р. о 13.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Довгань Юрія Васильовича на тему «Маркетингові інструменти управління інноваційно-інвестиційною активністю олійно-жирових підприємств харчової галузі» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий керівник: Поліщук Ірина Ігорівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ МОН України.
Офіційні опоненти:
Пєтухова Ольга Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій МОН України, м. Київ;
Гвоздецька Ірина Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету МОН України.

20.04.2021