Захист дисертаційної роботи Троциковського Тадеуша Станіслава
27.04.2021
ОГОЛОШЕННЯ
27 квітня 2021 р. о 10.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Троциковського Тадеуша Станіслава на тему «Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств за умов європейської інтеграції» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий консультан: Гончар Ольга Іванівна, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Гринчуцький Валерій Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри економіки та економічної теорії Західноукраїнського національного університету МОН України, м. Тернопіль;
Міценко Наталія Григорівна, д.е.н., професор завідувач кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету Центроспілки України;
Череп Алла Василівна, д.е.н., професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету МОН України.

20.04.2021