Захист дисертаційної роботи Думанської Катерини Сергіївни
28.04.2021
ОГОЛОШЕННЯ
28 квітня 2021 р. о 10.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Думанської Катерини Сергіївни на тему «Стратегізація корпоративного управління промисловими компаніями за умов глобалізації» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий консультант: Орлов Олівер Олексійович, д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти:
Філиппова Світлана Валеріївна, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України;
Кузьмін Олег Євгенович, д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України;
Гарафонова Ольга Іванівна, д.е.н., професор, професора кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України.

20.04.2021