Семінар «ТРАНФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ШЛЯХОМ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЕТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ»
22.03.2021
INTERNATIONAL PUBLIC ORGANIZATION “INTERNATIONAL PROJECTS”
POINTMAN LEADERSHIP INSTITUTE
Switzerland
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ТОВАРИСТВО «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ
Інформаційний лист – запрошення на актуальний семінар:
«ТРАНФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ШЛЯХОМ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЕТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ»
Березень - квітень 2021 р.
Навчання відбудеться онлайн на платформі Zoom
Мета семінару: розкрити для слухачів теоретичні засади відповідального етичного лідерства та сформувати у них відповідні компетенції для трансформації українського суспільства шляхом відповідального етичного лідерства на основі реалізації Творчого Задуму Творця.
Завдання семінару:
- розкриття поведінки ефективних лідерів;
- аналіз рис характеру ефективних лідерів;
- забезпечення успішного лідерства на основі розвитку рис характеру особистості;
- застосування фундаментальних принципів лідерства в управлінні організацією.
- трансформація суспільства через успішне особисте життя та ефективне відповідальне етичне лідерство, як умови реалізації Творчого Задуму Творця.
- аналіз сутності корупції та зловживання владою;
- замкнені системи й відсутність підзвітності;
- розкриття особистісних недоліків працівників, що призводять до корупції;
- демонстрація практичних переваг чесності, непідкупності, професіоналізму та підпорядкованості у різних сферах професійної діяльності як передумов свободи від корупції;
- демонстрація успішної формули боротьби з корупцією на міжнародному рівні;
- показ основних кроків на шляху протидії й попередження корупції;
- розкриття важливості суспільної довіри та ролі засобів масової інформації у процесі боротьби з корупцією;
- розвиток критичного мислення у фахівців і державних службовців;
- виявлення 7 системних факторів, що зумовлюють корупцію;
- виявлення 7 особистих невдач, що ведуть до корупції;
- визначення показників низької довіри до державного і приватного секторів;
- лідерство і криза;
Очікувані результати:
• розвиток лідерських та антикорупційних компетенцій,
• знання про морально-психологічні засади опанування відповідальним етичним ефективним лідерством на основі розвитку відповідних рис характеру,
• усвідомлення взаємозалежності характеру і лідерства,
• навички розробки програм удосконалення рис характеру для підвищення ефективності відповідального етичного лідерства,
• успішності особистого життя,
• ознайомлення з моделями боротьби з корупцією,
• свідома трансформація суспільства та запобігання корупції на основі реалізації Творчого Задуму Творця.
Форми роботи: лекції-презентації, робота в малих групах
Методи роботи: лекції-розповіді на основі презентацій, короткі дискусії, обговорення ключових питань в малих групах
Кількість лекцій: 17-18
Цільова аудиторія: особи, які працюють з людьми: учителі, в тому числі вчителі предметів духовно-морального спрямування, керівники закладів освіти, викладачі вищих закладів освіти, керівники релігійних спільнот, керівники органів місцевого самоврядування, керівники інших органів державної влади, депутати різних рівнів.
Форма підсумкового контролю: тест на основі пройденого матеріалу
Документ про навчання: міжнародний сертифікат.
Слухачам курсів, які узяли участь не менше ніж у 90% навчальної програми, надається сертифікат (17-18 навчальних годин), а також електронний робочий зошит.
Тренери:
Pointman Leadership Institute (PLI )
сертифікований POST (Peace Officer Standards and Training) у CA, NV, OH, TN та IN, POST Саlifornia, USA

Семінар «ТРАНФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
ШЛЯХОМ ВІДПОВІДАЛЬНОГО  ЕТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ». Хмельницький нацiональний унiверситет

Прохання надати інформацію про себе, заповнивши таблицю

Семінар «ТРАНФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
ШЛЯХОМ ВІДПОВІДАЛЬНОГО  ЕТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ». Хмельницький нацiональний унiверситет

Чекаємо вас на наших заняттях!
Відповідальна особа за збір інформації на електронну адресу baidich@ukr.net, відповідно
наведеної таблиці, завідувачка відділом навчально-виховної роботи Байдич Людмила Едуардівна.

21.03.2021