Захист дисертаційної роботи Рудика Олега Андрійовича
24.03.2021
24 березня 2021 р. о 13.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Рудика Олега Андрійовича на тему «Формування механізмів регулювання соціально-трудових відносин в ОТГ у підвищенні якості життя населення» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).
Науковий керівник Нижник Віктор Михайлович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти:
Антонюк Валентина Полікарпівна, д.е.н., професор, головний науковий співробітник сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості Інституту економіки промисловості Національної академії наук України, м. Київ;
Прохоровська Світлана Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету Міністерства освіти і науки України, м. Тернопіль.

21.03.2021