Захист дисертаційної роботи Куруджи Юлії Володимирівни
23.03.2021
23 березня 2021 р. о 13.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Куруджи Юлії Володимирівни на тему «Моделі оптимального управління функціонуванням ланцюгів поставок в умовах невизначеності та ризику» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
Науковий керівник Постан Михайло Якович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Одеського національного морського університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Сисоєв Володимир Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;
Клепікова Оксана Ананіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету МОН України.

21.03.2021