Захист дисертаційної роботи Холоденка Анатолія Михайловича
23.03.2021
23 березня 2021 р. о 10.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Холоденка Анатолія Михайловича на тему «Економіко-математичне моделювання розвитку виробничо-транспортних систем» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
Науковий консультант Войнаренко Михайло Петрович, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Бабенко Віталіна Олексіївна, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;
Рамазанов Султан Курбанович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений діяч Транспортної академії України, професор кафедри інформаційних систем в економіці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України;
Христіановський Вадим Володимирович, д.е.н., заслужений працівник освіти України, професор кафедри економічної та управлінської аналітики Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) МОН України.

21.03.2021