Інтернет-семінар

Запрошуємо Вас взяти участь у X Міжнародному науково-методологічному Інтернет-семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»
13.03.2021
Запрошуємо Вас взяти участь у X Міжнародному науково-методологічному Інтернет-семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», що відбудеться 13 травня 2021 р. на базі Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету.

Національна академія педагогічних наук України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Хмельницький національний університет
Центр порівняльної професійної педагогіки
у співпраці з
Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України

X Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар
«РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»
13 травня 2021 року
Інформаційне повідомлення
Шановні колеги!
Мета науково-методологічного семінару – розвиток порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні.
Тематичні напрями роботи семінару:
1. Порівняльна професійна педагогіка та кроскультурні діалоги.
2. Глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної освіти та освіти дорослих.
3. Стратегії міжкультурної комунікації в освіті.
4. Професійний розвиток фахівців в умовах освіти впродовж життя: порівняльний аналіз.
5. Забезпечення якості професійної підготовки педагогічного персоналу у зарубіжних країнах.
6. Сучасні підходи до навчання іноземних мов і культур.
Робочі мови семінару – українська, англійська, німецька, польська
Форма участі
Дистанційна участь: учасник отримує електронний варіант програми семінару, збірника тез та електронний сертифікат учасника конференції. Збірнику матеріалів конференції буде присвоєно універсальний ідентифікаційний номер ISBN та УДК.
Умови участі у семінарі:
- заявка на участь у науково-методологічному семінарі (бланк додається);
- тези доповіді;
- електронна копія документа про сплату оргвнеску.
Вказані матеріали приймаються на електронну скриньку e-mail: porivnialnaseminar@gmail.com з приміткою «Семінар 13.05.2021».
Термін подання заявок та тез доповідей: до 1 травня 2021 року
Організаційний внесок:
дистанційна форма участі – 100 грн. (збірник матеріалів (в PDF), програма семінару (в PDF), сертифікат (в PDF).
Вимоги до тез.
Тези приймаються до друку українською або англійською мовами. Електронний варіант тексту тез обсягом 1-2 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.docx, *.rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – , кегль – 12, абзацний відступ – 1, міжрядковий інтервал – 1.
Прохання: не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ім’я автора(ів), нижче –організацію, нижче – місто, країну. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру напівжирним написом. Після назви надрукувати ключові слова (до п’яти слів) мовою оригіналу статті. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку. Бібліографічний список складається в алфавітному порядку і подається після тексту тез під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА». Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Zosymenko_tezy.
За бажання матеріали доповідей можуть бути опубліковані у вигляді статті у науковому журналі «Порівняльна професійна педагогіка», що включений до переліку фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» та входить до 24 міжнародних науковометричних баз, зокрема Index Copernicus International.
Статті до журналу необхідно надсилати на електронну скриньку: е-mail: comprofped@gmail.com. За додатковою інформацією щодо публікації статей звертатися за телефоном: 096-72-333-60 (Лапшина Ольга Олександрівна – технічний секретар).
Реквізити для переказу коштів: (з приміткою – семінар 13.05.2021 прізвище)
Картка Приватбанку
5168745605488953
Отримувач:
Ольга Лапшина
Довідкова інформація для учасників семінару:
1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.
2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці семінару, а також за відсутності підтвердження оплати.
За детальною інформацією звертайтеся до оргкомітету науково-методологічного Інтернет-семінару:
Дорофєєва Олена Миколаївна – 067 791 95 74
Заявка
на участь у науково-методологічному Інтернет-семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»
(м. Хмельницький, 13 травня 2021 р.)
1.Прізвище
2.Ім’я
3.По-батькові
4.Науковий ступінь
5.Вчене звання
6.Місце роботи
7.Посада
8.Контактний телефон
9.Е-mail
10.Тема доповіді
З повагою, оргкомітет семінару

03.03.2021