Захист дисертаційної роботи Савіцького Андрія Вікторовича
24.02.2021
24 лютого 2021 р. о 10.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Савіцького Андрія Вікторовича на тему «Експортоорієнтоване управління у підвищенні прибутковості промислових підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий консультант: Нижник Віктор Михайлович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Кузнецова Інна Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Одеського національного економічного університету МОН України;
Крамар Ірина Юріївна, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України;
Бережнюк Іван Григорович, д.е.н., доцент, Перший заступник Голови Державної митної служби України.

16.02.2021