Захист дисертаційної роботи Шарка Віталія Вікторовича
23.02.2021
ОГОЛОШЕННЯ
23 лютого 2021 р. о 10.00 у залі засідань на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Шарка Віталія Вікторовича на тему «Маркетингово-логістичне забезпечення конкурентної стратегії інноваційного розвитку підприємства» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий консультант: Нижник Віктор Михайлович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Олексюк Олексій Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри комерційної діяльності і логістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» МОН України;
Ястремська Олена Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, логістики та інновацій Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця МОН України;
Мних Ольга Богданівна, д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та логістики Національного університету «Львівська політехніка» МОН України.

16.02.2021