Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурні комунікації в галузі освіти"
19.03.2021
Міністерство освіти і науки України
Хмельницький національний університет (Україна)
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна)
Рівненський державний гуманітарний університет (Україна)
Університет ім. Франтішка Палацького в Оломоуці (Чехія)
Люблінський католицький університет Йоана Павла ІІ (Польща)
Брестський державний технічний університет (Білорусь)
Університет Вітовта Великого (Литва)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурні комунікації в галузі освіти» , яка відбудеться 19 березня 2021 року у Хмельницькому національному університеті.
Проблематика конференції:
1. Міжкультурні комунікації та взаємодія культур у світовому масштабі.
2. Мовна та культурна картина світу у слов’янському дискурсі.
3. Актуальні проблеми теорії і практики перекладу.
4. Українська мова і література в синхронії та діахронії.
5. Польська мова і полоністика в Україні та світі.
6. Міжконфесійний діалог як складник суспільно-політичного життя в ХХІ ст.
7. Білінгвізм як явище сучасного суспільства.
8. Актуальні питання слов’янського мовознавства.
9. Слов’янські літератури в контексті світової культури.
10. Педагогічні й методологічні аспекти викладання філологічних дисциплін у закладах освіти.
Робочі мови конференції: усі слов’янські мови та англійська.
Форми участі: очна в режимі дистанційного онлайнзв’язку, заочна.
Реєстрація (подання інформаційних матеріалів)
Для участі в роботі науково-практичної конференції до 1 березня 2021 р. потрібно надіслати електронною поштою до організаційного комітету такі матеріали:
1) заявку на участь у конференції (взірець додано);
2) статтю, оформлену відповідно до вимог (подано нижче)
3) копію квитанції про оплату: 20 грн. – сертифікат учасника конференції; 30 грн. – програма конференції; 40 грн. – сторінка тексту.
Назви файлів повинні містити прізвище із назвою файлу: Іщук_Заявка.doc, Іщук_Стаття.doc, Іщук_Квитанція.doc.
Електронна адреса: ksf2013@ukr.net
Матеріали конференції можна опублікувати
1) у збірнику наукових праць «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика» (Випуск 9) кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету. Вартість сторінки – 40 грн. Публікацію матеріалів заплановано у березні 2021 р.
2) у збірнику наукових праць Хмельницького національного університету «Актуальні проблеми філології та перекладознавства», який отримав статус друкованого періодичного видання категорії «Б» (Додаток 5 до Наказу Міністерства освіти і науки України №1188 від 24.09.2020). Вимоги до оформлення статей у зазначеному збірнику розміщено за адресою: https://bit.ly/3qBSso1
Публікацію матеріалів заплановано у червні 2021 року.
Вимоги до оформлення статей у збірнику «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика»
ЗАЯВКА
Взірець оформлення статті
Телефони для довідок:
097-906 15 28 – Подлевська Неля Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської філології, голова оргкомітету);
097-766 05 43 – Торчинська Наталія Миколаївна (кандидат філологічних наук, доцент, член оргкомітету);
068- 966 74 13 – Коваль Марина Іванівна (старший лаборант кафедри слов’янської філології).

Міжнародна науково-практична конференція Міжкультурні комунікації в галузі освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

З повагою – оргкомітет конференції:
кафедра слов’янської філології,
гуманітарно-педагогічний факультет,
Хмельницький національний університет

18.01.2021