Засідання науково-технічної ради університету (в режимі он-лайн)
21.01.2021
Час: 11:00
Підключитись до конференції
Індентифікатор конференції: 942 2990 4144
Код доступу: 936239
Порядок денний
1. Про проходження державної атестації в частині провадження наукової діяльності Хмельницьким національним університетом.
2. Про оновлення персонального складу секцій за фаховими напрямами Експертної ради МОН України.
3. Щодо оформлення виконавців держбюджетних і госпдоговірних розробок за цивільно-правовими договорами.
4. Різне. Стан подачі матеріалів для участі у грантовій програмі УКФ.

05.01.2021