Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі»
30.11.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
факультет іноземної та слов’янської філології
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Хмельницький національний університет
Національний технічний університет «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

IІI Міжнародна науково-практична інтернет конференція
«Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі»

30 листопада 2020 року

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас 30 листопада 2020 року взяти участь у роботі II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі», яка відбудеться у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на базі кафедри практики англійської мови та кафедри теорії та практики романо-германських мов факультету іноземної та слов’янської філології, ауд. 263 (м. Суми, вул. Роменська, 87).

Робота конференції планується за такими секціями:

1. Актуальні проблеми іноземної філології.
2. Тенденції розвитку мови та літератури у новітньому часопросторі.
3. Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі.
4. Традиційне та нове у методиці викладання мови та літератури.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська.
Тези доповідей будуть надруковані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції.
Тези приймаються до друку українською, російською, англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами. Електронний варіант тексту тез обсягом 2-4 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити ім’я та прізвище автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Petrov_tezyconf.

Для участі у конференції необхідно:

- до 10.11.2020 надіслати заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) та текст тез доповіді.

Фінансові умови:

- Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить: 150 грн., які потрібно надіслати до 10.11.2019 року за адресою: м. Суми, відділення Нової пошти №10, отримувач – Харченко Юлія Миколаївна, т. 099 742 96 38.
Оплата здійснюється поштовим переказом
_nat_@ukr.net

Зразок оформлення

Заголовок тез

Текст тез

Література

Підписи до малюнків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подають за таким зразком: [5, 87], 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка.
Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22-23].
Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА».
Вимоги до оформлення бібліографічного списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» №5 за 2009 р.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: підручник для педагогів / Григорій Ващенко. – К.: Видавництво «Школяр», 1999. – 385 с.
2. Мацько Л.І. Матимемо те, що робимо: до питання формування мовної культури / Любов Мацько // Дивослово. – 2001. - №9. – С. 2-3.

Додаткова інформація для учасників конференції

1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.
2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.
За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за телефоном 099 742 96 38 або електронною адресою practengl@sspu.edu.ua.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції

Міжнародна науково-практична 
інтернет конференція 
«Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі». Хмельницький нацiональний унiверситет

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!
З повагою оргкомітет.

19.11.2020