Оголошення про захист дисертаційних робіт
Відтермінування
30.10.2020

Відтермінування

Оголошення про захист дисертаційних робітВідтермінування. Хмельницький нацiональний унiверситет

30 жовтня 2020 р. о 10.00 у залі засідань за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 109/1, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Бєлякової Наталії Миколаївни на тему «Інфраструктурне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств за умов інтеграційних процесів» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий керівник Войнаренко Михайло Петрович, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти:
Шарко Маргарита Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва Херсонського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України;
Хачатрян Валентина Валентинівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Міністерства освіти і науки України.
30 жовтня 2020 р. о 1200 у залі засідань за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 109/1, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Педан Марини Леонідівни на тему «Стратегічний маркетинг ЗЕД на сегментних ринках СОТ» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий керівник: Нижник Віктор Михайлович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти:
Ігнатьєва Ірина Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія» Міністерства освіти і науки України;
Поліщук Ірина Ігорівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Міністерства освіти і науки України.

23.10.2020