ОГОЛОШЕННЯ

Графік захисту дисертацій
22.09.2020
22 вересня 2020 р. о 10.00 у залі Хмельницької торгово-промислової палати (за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 109/1), на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи
Гурочкіної Вікторії Вікторівни на тему «Фінансові та інтеграційні механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий консультант Войнаренко Михайло Петрович, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, проректор з науково-педагогічної роботи, перший проректор Хмельницького національного університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Рєпіна Інна Миколаївна д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України;
Тарасюк Галина Миколаївна, д.е.н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка» МОН України;
Джеджула В’ячеслав Васильович, д.е.н., професор, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету МОН України.
22 вересня 2020 р. о 1300 у залі Хмельницької торгово-промислової палати (за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 109/1) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи
Лисака Віктора Миколайовича на тему «Структура автоматизованої системи управління підприємством за умов розвитку ринкових механізмів» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий керівник:
Нижник Віктор Михайлович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Полінкевич Оксана Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) МОН України;
Нікіфорова Лілія Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету МОН України.

14.09.2020