ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
(в режимі он-лайн)
26.08.2020
14.00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про організацію навчального процесу в осінньому семестрі 2020-2021н.р. (Доп.Матюх С.А.)
2. Затвердження плану роботи Вченої ради ХНУ на осінній семестр 2020-2021н.р. (Доп.Тебляшкіна Л.І.)
3. Різне
3.1. Затвердження Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників університету;
3.2. Про зміни до Положення про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти у ХНУ
3.3. Рекомендування до зарахування в докторантуру за контрактом;
3.4. Про скасування рішення Вченої ради ХНУ щодо затвердження наукового консультанта докторської дисертаційної роботи;
3.5. Про надання дозволу на проведення попередньої експертизи дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Учений секретар
Тебляшкіна Л.І.

21.08.2020