Захист дисертаційної роботи Оверчук Вікторії Анатоліївни
26.06.2020
26 червня 2020 р. о 10.00 у залі Хмельницької торгово-промислової палати (за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 109), на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Оверчук Вікторії Анатоліївни на тему «Реалізація соціальної політики у забезпеченні реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю на сучасному ринку праці» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Науковий консультант: Нижник Віктор Михайлович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету.
Офіційні опоненти:
Антонюк Валентина Полікарпівна, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ;
Калініна Світлана Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ;
Міщук Галина Юріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування МОН України, м. Рівне.

15.06.2020