Захист дисертаційних робіт 17 червня 2020 р. о 10.0 у залі Хмельницької торгово-промислової палат за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 109
17.06.2020
17 червня 2020 р. о 10.00 у залі Хмельницької торгово-промислової палати (за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 109) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Шпак Наталії Григорівни на тему «Оптимізація митного регулювання у міжнародних економічних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
Науковий керівник: Холоденко Анатолій Михайлович, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та туризму Одеського національного морського університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Бабенко Віталіна Олексіївна, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України.
Дем'янюк Ольга Борисівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського національного економічного університету МОН України
17 червня 2020 р. о 12.00 у залі Хмельницької торгово-промислової палати (за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 109) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Лапшина Ігоря Михайловича на тему «Система регулювання демографічних процесів в умовах трансформації національної економіки» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Науковий керівник: Васильківський Дмитро Миколайович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Шушпанов Дмитро Георгійович, д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Тернопільського національного економічного університету МОН України.
Кримова Марія Олександрівна, к.е.н., старший науковий співробітник відділу дослідження ризиків у сфері зайнятості населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ.

04.06.2020