Захист дисертаційних робіт 16 червня 2020 р. о 10.00 у залі Хмельницької торгово-промислової палати за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 109
16.06.2020
16 червня 2020 р. о 10.00 у залі Хмельницької торгово-промислової палати (за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 109), на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Даценко Ганни Василівни на тему «Механізм забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий консультант: Нижник Віктор Михайлович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету.
Офіційні опоненти:
Андрушків Богдан Миколайович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України;
Череп Алла Василівна, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, декан економічного факультету Запорізького національного університету МОН України;
Подольчак Назар Юрійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» МОН України.
16 червня 2020 р. о 13.00 у залі Хмельницької торгово-промислової палати (за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 109) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Степанок Ніни Юріївни на тему «Оптимізація макроекономічного та інфраструктурного чинників розвитку національної економіки» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
Науковий керівник: Холоденко Анатолій Михайлович., к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та туризму Одеського національного морського університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Буяк Леся Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики Тернопільського національного економічного університету МОН України .
Шумська Світлана Степанівна, к.е.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу моделювання економічного розвитку ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, м. Київ.

04.06.2020