Прес-реліз IX Міжнародного науково-методологічного Інтернет-семінару «РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»
14.05.2020
Інтернаціоналізація освітніх систем відкриває універсальний шлях для обговорення спільних для світового товариства нагальних проблем у галузі освіти, а також прийняття рішень щодо їх подолання. Компаративні педагогічні дослідження дають нам можливість поетапно зробити свій вибір формату конструктивної взаємодій з викликами сучасного глобалізованого світу на основі збереження кращих традицій, визначення пріоритетів розвитку, а також інструментів і способів здійснення необхідних змін для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної системи освіти. Критичне осмислення зарубіжного досвіду з метою прогностичного обґрунтування оптимальних можливостей впровадження його прогресивних ідей у вітчизняну педагогічну теорію і практику – завдання не з простих. Саме експерти у галузі порівняльної професійної педагогіки здатні у своїх наукових дослідженнях віднайти відповіді, часом, на суперечливі й дискусійні питання щодо доцільності використання здобутків розвинених країн світу на теренах України.
Задля залучення вітчизняних і зарубіжних дослідників до обговорення методології порівняльних досліджень, умов їх ефективності й результативності, з одного боку, та пошуку шляхів науково-методичного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної освіти і освіти дорослих, з іншого, - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Хмельницький національний університет уже дев’ятий рік поспіль проводять Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» у співпраці з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.
Семінар, традиційно, приурочений до Всеукраїнського Дня науки, відбудеться 14 травня 2020 р. на базі Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету. Зазначимо, що на виконання загальнонаціональних обмежувальних заходів, зумовлених епідеміологічною ситуацією, та з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій, зокрема ЮНЕСКО та ОЕСР, щодо здійснення навчальної й наукової діяльності закладів освіти у дистанційному форматі, формою проведення обрано інтернет-семінар. Це передбачає дистанційну участь наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників у роботі семінару з метою обговорення таких наукових проблем:
• становлення порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні й зарубіжжі;
• глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної освіти та освіти дорослих;
• професійний розвиток фахівців в умовах освіти впродовж життя: порівняльний аналіз;
• забезпечення якості професійної підготовки педагогічного персоналу у зарубіжних країнах;
• упровадження інноваційних педагогічних технологій іншомовної підготовки фахівців в освітній процес.
Детальна інформація про умови участі у ІХ Міжнародному науково-методологічному семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» відображена в інформаційному листі, що додається.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! Щиро запрошуємо вас до активної співпраці!

16.04.2020