Конкурс закінчених науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних досліджень в технічній і гуманітарній галузях
03.04.2020
Хмельницька обласна рада оголошує конкурс закінчених науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних досліджень в технічній і гуманітарній галузях
До участі в конкурсі приймаються закінчені науково-дослідні роботи, які раніше не були відзначені на інших конкурсах з терміном після завершення не більше 2-х років.
Конкурс проводиться у наступних номінаціях:
 прикладні/фундаментальні НДР (технічного профілю);
 НДР за тематикою суспільних та гуманітарних наук;
 монографії, підручники і навчальні посібники;
 науково-технічні (експериментальні) розробки молодих вчених.
В кожній з названих номінацій присуджуються:
- перша премія – десять тисяч гривень;
- друга премія – сім тисяч гривень;
- третя премія – п’ять тисяч гривень
Особи, що бажають взяти участь у конкурсі, до 3 квітня 2020року подають наступні матеріали у відділ інтелектуальної власності ХНУ:
–науково-дослідну роботу (монографію, підручник, навчальний посібник);
–заяву на участь в обласному конкурсі науково-дослідних робіт з відомостями та особистими підписами авторів, керівника організації (підприємства) відповідно до форми, встановленої Положенням (Додаток №1);
–самооцінку автора НДР (Додаток №2);
–заяву (декларацію) про авторські права (Додаток №3);
–рішення Експертної ради (Додаток №4);
–висновки компетентних установ та організацій щодо актуальності НДР, вартості їх розробки та впровадження, отриманий або очікуваний ефект від впровадження цих робіт;
–довідку про впровадження НДР у виробництво (при наявності).
Ознайомитись з Додатками та отримати сопроводжувальні документи можно у відділі інтелектуальної власності ХНУ,тел.12-79, вівторок, середа з 900 до 1300 та на сайті фонду наука
НДЧ ХНУ

02.03.2020