Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів

21.11.2019

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» , яка відбудеться 21 листопада 2019 р.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Загальні проблеми розвитку підприємництва в Україні.

2. Нормативне регулювання діяльності підприємств.

3. Структурні зміни в економіці України та розвиток підприємництва, їх взаємовплив.

4. Економічна безпека діяльності суб’єктів підприємництва в сучасних умовах.

5. Проблеми безробіття в Україні. Продуктивність праці, заробітна плата та шляхи їх підвищення.

6. Інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні та шляхи її активізації.

7. Інтелектуальний бізнес: тенденції розвитку в Україні та світі.

8. Потенціал підприємства: складові потенціалу та його оцінка.

9. Управління фінансами підприємства та напрями удосконалення фінансового менеджменту.

10. Маркетинг в системі управління суб’єктами підприємництва.

11. Бізнес-планування в системі стратегічного управління підприємницькою діяльністю.

12. Використання зарубіжного досвіду розвитку малого та середнього бізнесу.

Детальна інформація

БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС СЕРЕД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ!