Роз’яснення щодо режиму роботи Хмельницького національного університету у весняному семестрі 2018-2019 н.р.

25.02.2019

У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» заклади вищої освіти мають право використовувати різні форми організації освітнього процесу впродовж року і в межах власної автономії самостійно визначати їх послідовність, при цьому кількість запланованих на навчальний рік аудиторних годин повинна залишатися сталою і за будь-яких умов виконуватися. З метою оптимізації освітнього процесу, на підставі рекомендацій засідання ректорату від 28 січня 2019 року та рішення вченої ради ХНУ від 31 січня 2019 року, протокол № 7, для забезпечення виконання графіків навчального процесу другого семестру 2018-2019 н. р., виданий наказ ректора ХНУ від 31 січня 2019 року № 15 "Про організацію навчального процесу у другому семестрі 2018-2019 н. р", в якому зазначено наступне:

1 Другий семестр 2018-2019 н. р. розпочати, згідно з п.5 наказу № 94 від 18.06.2018р. «Про затвердження графіків навчального процесу на 2018-2019 н. р.», з 11 лютого 2019 року.

2 Упродовж перших двох тижнів (з 11.02.2019 до 24.02.2019) проводити в університеті консультації, пов’язані з керівництвом виконанням дипломних, курсових проектів (робіт), керівництвом самостійною роботою студентів, згідно із затвердженими графіками консультацій на кафедрах (у т.ч. з використанням навчального середовища Moodle).

3 Навчальні заняття в університеті на денній формі навчання проводити з 25 лютого 2019 року (чисельник) у відповідності до складеного розкладу.