Акредитація освітньо-професійної програми «Підприємництво» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

26.11.2018

Детальніше