Акредитація освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 «Економіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

26.11.2018

Детальніше