Міжнародна науково-практична конференція «СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА У СПЕКТРІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

01.06.2018

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
запрошує взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції

«СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА У СПЕКТРІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

1-2 червня 2018 року

Конференцію включено до Плану проведення наукових конференцій
Міністерства освіти і науки України

Напрями роботи конференції:
- світоглядні, віросповідні та ідеологічні трансформації крізь призму сучасного соціогуманітарного дискурсу;
- суспільна модернізація у світлі культурних перетворень та освітніх пріоритетів;
- сучасне суспільство в динаміці політичних, релігійних та культуротворчих процесів;
- ціннісні орієнтації особистості та проблема ідентичності в умовах глобальності;
- міжпарадигмальний характер моделей взаємозв’язку суспільства, держави та церкви.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Тема круглого столу:
«Цінності релігійні та політичні перед викликами сьогодення»
Детальна інформація на сайті конференції:

http://uakhnu.wixsite.com/conference