КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН. БАКАЛАВРАТ

Додатково зі змістом вибіркових дисциплін здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися в режимі гостьового доступу в модульному середовищі для навчання, де наведено перелік та робочі програми вибіркових дисциплін, структурованих у розрізі кафедр, за якими вони закріплені.