ВІДДІЛ КАДРІВ

Основними завданнями відділу кадрів є: забезпечення підрозділів, згідно зі штатним розписом, необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації; оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням; організація обліку особового складу підрозділів і звітності по кадрах та інше, передбачене положенням про відділ кадрів.
► На сьогодні у відділі кадрів працюють: Мартинюк Інна Станіславівна – начальник відділу кадрів;
► Старші інспектори – Мазур Є.Є., Мазничко Т.В., Стельмах О.О., Бойко В.Є., Гурман С.В., Чечела О.В.
Положення про Відділ кадрів

Хмельницький національний університет