ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЇ, МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

Андрощук Ігор Петрович – доктор педагогічних наук, професор

Робоча електронна скринька: licenzuvanijakhnu@ukr.net

Особиста електронна скринька: Lemen77@ukr.net

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ

Кривенко Алла Генадіївна

ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР

Буряк Ірина Вікторівна


ІНЖЕНЕР

Помаранська Тетяна Вікторівна


СТРУКТУРА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

До структури відділу входять два підрозділи: підрозділ ліцензування і акредитації та підрозділ підготовки документів про вищу освіту:

1. Основні завдання підрозділу ліцензування і акредитації:

- контроль за дотриманням термінів дії сертифікатів про акредитацію напрямів, спеціальностей, освітньо-професійних (наукових) програм університету;
- розробка системи підготовчих заходів до проведення акредитаційної експертизи та ліцензування;
- надання методично-консультативної допомоги з питань ліцензування та акредитації;
- контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та вимог до акредитації напрямків, спеціальностей, освітньо-професійних (наукових) програм підготовки фахівців за відповідними освітніми рівнями вищої освіти;
- підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо ліцензування та акредитації напрямків, спеціальностей, освітньо-професійних (наукових) програм;
- узагальнення інформації, яка надається структурними підрозділами, щодо показників діяльності університету, для формування ліцензійних та акредитацій них справ;
- контроль за дотриманням ліцензованих обсягів підготовки фахівців в університеті за спеціальностями, освітнім рівнем;
- внутрішнє рецензування ліцензійних та акредитацій них справ;
- переоформлення сертифікатів про акредитацію для університету;
- подання до МОН України пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Ліцензії (Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти);
- підготовка інформації щодо ліцензування і акредитації університету на засідання Вченої ради, ректорату, для подання звітів.

2. Основні завдання підрозділу підготовки документів про вищу освіту:

- перевірка інформації в Єдиній державній базі з питань освіти (ЄДЕБО), щодо замовлення дипломів;
- замовлення дипломів у ЄДЕБО;
- перевірка інформації в електронній азі університету, яка міститься у додатках до дипломів європейського зразка;
- замовлення дипломів у друкарні;
- отримання дипломів із друкарні та передача їх на факультети;
- замовлення бланків додатків до дипломів європейського зразка в редакційно-видавничому відділі, отримання цих бланків та передача їх на факультети;
- замовлення та видача дублікатів документів про вищу освіту, перевірка даних щодо замовлення дублікатів;
- надання методично-консультативної допомоги з питань підготовки інформації для замовлення дипломів та додатків до них;
- створення замовлень на студентські квитки в ЄДЕБО для студентів І-го та V-го курсів;
- створення пакетів замовлень на студентські квитки в програмі «Education For Firebird» та подання їх у науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій для виготовлення студентських квитків;
- замовлення дублікатів студентських квитків;
- підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо замовлення студентських квитків, дипломів та додатків до них.