Ректорат

Список членів ректорату Хмельницького національного університету


1. Скиба М.Є. – ректор університету – голова
2. Карачун В.Я. – помічник ректора – секретар
3. Матюх С.А – проректор з науково–педагогічної роботи
4. Фомов А.Д. – проректор з АГР та ВН
5. Нижник В.М. – проректор з науково–педагогічної роботи
6. Синюк О.М. – проректор з наукової роботи
7. Йохна М.А. – проректор з науково - педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
8. Олександренко В.П. – декан факультету інженерної механіки
9. Бондаренко М.І. – декан факультету економіки і управління
10. Домбровський А.Б. – декан факультету технологій і дизайну
11. Савенко О.С.– декан факультету програмування, комп’ютерних і телекомунікаційних систем
12. Мазур М.П. – керiвник центру заочно–дистанційної освіти
13. Станіславова Л.Л. – декан гуманітарно-педагогічного факультету
14. Третько В.В.– декан факультету міжнародних відносин
15. Лопатовський В.Г. – директор центру аналітики, моніторингу та організації навчального процесу
16. Корнік Н.Л. – головний бухгалтер університету
17. Айвазян О.Б. – директор наукової бібліотеки
18. Самолюк О.Г. – завідувач навчальної частини
19. Красильникова Г.В. – завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти
20. Мартинюк І.С. – начальник відділу кадрів
21. Байдич Л.Е. – начальник відділу навчально-виховної роботи
22. Бойко Ю.М. – начальник науково–дослідного центру
23. Кльоц Ю.П. – начальник інформаційно–комп’ютерного центру
24.Ночка Ю.І. – директор студентського містечка
25. Тебляшкіна Л.І. – учений секретар Вченої ради університету
26. Карпенко В.Л. – голова профкому працівників
27. Вичавка – голова профкому студентів
28. Солтик О.О. – завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту
29. Бідюк А.І. – помічник проректора з АГР та ВН
30. Стойко В.А. – начальник відділу охорони
31. Заржицька О.П. – начальник планово–фінансового відділу
32. Бондар Л.М. – завідувач відділу канцелярії
33. Косенков В.Д. – завідувач кафедри фізики та електротехніки
34. Косіюк М.М. – завідувач центру інформаційного менеджменту та працевлаштування
35. Мартинюк А.В. – відповідальний секретар приймальної комісії
36. Мельник П.К. – завідувач музеєм історії університету
37. Свіргунець Є.М. – голова Ради ветеранів
38. Любохинець Л.С. – завідувач навчально–методичним відділом
39. Гаджук О.М. – завідувач АГВ
40. Магльона А.В. – голова студентської ради

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ РЕКТОРАТУ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Протокол засідання ректорату Хмельницького національного університету від 30 березня 2020 року (в режимі он-лайн)
Протокол засідання ректорату Хмельницького національного університету від 06 квітня 2020 року (в режимі он-лайн)