Відділи та підрозділи

• Асоціація випускників
• Відділ забезпечення якості вищої освiти
• Центр кар'єри
• Відділ кадрів
• Відділ ліцензування, акредитації та підготовки документів про вищу освіту
• Відділ міжнародних зв’язків
• Інформаційно-комп'ютерний центр
• Навчальний відділ
• Навчальний центр заочно-дистанційної освіти
• Навчально-методичний відділ
• Наукова бібліотека
• Підготовче відділення
• Профком
• Приймальна комісія
• Психологічний центр
• Студентська туристична агенція
• Студентське самоврядування
• Фінансово-економічні служби
• Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації ім. М.П. Войнаренка
• Центр післядипломної освіти