Кафедра дизайну

Кармаліта Анатолій Костянтинович
завідувач кафедри,
професор,
доктор наук

Історична довідка

Кафедра дизайну була створена з вересня 2001 року спочатку як секція при кафедрі технології та конструювання швейних виробів, а з грудня 2005 року відокремилася як самостійна структура.

Освітня і творча діяльність викладачів кафедри спрямована на забезпечення студентів як майбутніх фахівців знаннями, вмінням і навичками, що відповідають сучасним вимогам галузі дизайну.

Підґрунтям роботи кафедри є гуманізація соціо- та предметного середовищ засобами образотворчого і декоративно-прикладного мистецтв і дизайну, через пропаганду кращих досягнень цих галузей.

Структура

Колектив кафедри відзначається високою професійно-педагогічною кваліфікацією. На кафедрі працюють 20 викладач, серед яких 2 професора, 6 кандидатів наук, 1 члени Спілки дизайнерів України.

Під час навчання студенти отримують фундаментальну підготовку з рисунку, живопису, композиції, оволодівають знаннями з історії мистецтв й матеріальної культури, основ рекламної діяльності, конструювання, макетування і моделювання за фахом, комп’ютерних та новітніх фахових технологій.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців в галузі знань «Мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та за спеціальністю «Дизайн» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Навчання студентів здійснюється за трьома спеціалізаціями:

• дизайн інтер’єру і меблів;
• графічний дизайн та реклама;
• дизайн одягу.

Сфери діяльності дизайнерів: проектні установи, підприємства, будинки моделей, фірми, агенції, авторські майстерні, що займаються художнім і технічним проектуванням інтер’єрів, виробів легкої промисловості, розробкою рекламної та поліграфічної продукції.

Навчання на кафедрі дизайну за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на протязі 4-х років за існуючими спеціалізаціями дає можливість оволодіти такими
знаннями:

• володіння літературною та діловою українською мовою, базові знання з іноземних мов для професійного користування;
• поглибленні знання з академічного малюнку та живопису;
• поглибленні знання з антропології, пластичної анатомії, ергономіки, історії мистецтв, одягу та матеріальної культури, основ композиції, кольорознавства, основ гармонізації об’єктів дизайну;
• поглибленні знання процесу дизайнерської діяльності, вимоги до об’єктів дизайнерської діяльності в галузі професійного спрямування;
• поглибленні знання в галузі інформатики, комп’ютерної графіки, інформаційних та комп’ютерних технологій за фахом;
• поглибленні знання з художнього та технічного проектування, конструювання об’єктів в галузі професійного спрямування, з залученням автоматизованих комп’ютерних систем тощо;
• базові знання з матеріалознавства, технологічних процесів та технологічного обладнання в галузі професійного спрямування;
• базові знання з рекламної діяльності та маркетингу.

уміннями:

• розробка художніх ескізів (фор-ескізів, авторських) із застосуванням засобів та прийомів малюнку, живопису, графічних технік, комп’ютерної графіки, методів і засобів дизайну;
• розробка технічних ескізів та складальних креслень дизайн-об’єктів із застосуванням комп’ютерних 2-D та 3-D програм;
• конфекціонування (підбір матеріалів) проектних рішень;
• розробка дизайн-проектів для різних умов виготовлення (авторського, індивідуального, промислового);
• розробка проектно-конструкторської документації відповідно до вимог чинної нормативно-технічної бази;
• організація матеріально-технічного забезпечення процесу проектування за фахом та контроль за рівнем якості його та результатів;
• здатність удосконалювати існуючі дизайн-проекти у відповідності до вимог споживачів, здійснювати реконструкцію проектних підрозділів;
• здатність до постійного підвищення загальнокультурного та професійного рівня власної особистості та спроможність покращенні рівня художнього смаку та запитів споживачів.

Навчання на кафедрі дизайну за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на протязі 1-го року на основі рівня підготовки «бакалавр» дає можливість оволодіти такими
знаннями та уміннями:

Дизайн інтер’єру і меблів:

• розробка художніх ескізів інтер’єрів із застосуванням засобів та прийомів малюнку, комп’ютерної графіки;
• розробка технічних ескізів та складальних креслень об’єктів інтер’єрів із застосуванням комп’ютерних 2-D та 3-D програм;
• розробка дизайн-проектів для різних умов виготовлення (авторського, індивідуального, промислового);
• застосовування новітніх матеріалів, технологій для оздоблення інтер’єрів та екстер’єрів.

Графічний дизайн та реклама:

• розробка рекламної (логотипи, афіші, каталоги, календарі, корпоративно-іміджева продукція) та поліграфічної продукції (книжки, періодичні видання);
• розробка графічних об’єктів в галузі професійного спрямування, із залученням автоматизованих комп’ютерних систем, комп’ютерних графічних і текстових програм й редакторів, методами розробки та відображення графічної інформації;

Дизайн одягу:

• авторське та промислове проектування одягу і доповнень до нього;
• вивчення, прогнозування попиту, організація і проведення виставок та презентації продукції;
• поглиблене знання прийомів, принципів і законів композиції в дизайні одягу та доповнень до нього
; • розробка конструкцій одягу із застосуванням систем автоматизованого проектування;
конфекціонування (підбір матеріалів) проектних рішень.

Форма навчання – денна. Оплата навчання здійснюється за держбюджетним замовленням та за контрактом від фізичної особи чи юридичної одиниці.

Умови вступу на спеціальність Дизайн

Для вступу на контрактну форму навчання:
сертефікати ЗНО:
- українська мова і література
- історія України
- творчий іспит рисунок та живопис
Для вступу на бюджетну форму навчання:
сертифікати ЗНО:
- українська мова і література
- історія України
- математика або іноземна мова
- творчий залік рисунок та живопис

Творчій іспит проводиться під час вступної кампанії у вигляді виконання окремих завдань з рисунку та живопису безпосередньо абітурієнтом, на базі Хмельницького національного університету.

Основні напрямки науково-творчої діяльності викладачів та студентів кафедри дизайну:

• Розробка та впровадження нових об’єктів дизайну та творів сучасного мистецтва.
• Гуманізація міського середовища засобами образотворчого мистецтва.
• Формування і розвиток художніх смаків споживачів, створення нових концепцій, функцій, нового естетичного образу та утилітарної сутності предметів.

Щороку студенти кафедри дизайну з власними дизайн-проектами та творчими роботами беруть участь у всеукраїнських студентських олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських конкурсах, де виборюють призові місця. Також студенти беруть участь у виставках образотворчого і декоративно-прикладного мистецтв. Творча діяльність студентів та її конкурсне представництво – це гарантія креативності майбутніх ідей та успішного поступу на шляху до утвердження в професії.

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Дизайн одягу» є учасниками та генераторами ідей у Студентському Будинку моделей (СБМ), який є окрасою Хмельницького національного університету та має власну школу моделей та дизайн-осередок. Багатьом студентам СБМ став першою сходинкою у творчому зростанні та професійному злеті.

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 112а, Хмельницький національний університет, 2-й учбовий корпус

Телефони: 067-9000414– завідувач кафедри

Адреса ел.пошти: khnudesign@ukr.net

Адреса внутрішнього сайту: http://khnudesign.com/