Факультети

Факультет Економіки і управління

- Кафедра економічної теорії

- Кафедра економіки підприємства і підприємництва

- Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

- Кафедра обліку, аудиту та оподаткування

- Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці

- Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

- Кафедра управління персоналом і економіка праці

- Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва

- Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Гуманітарно-педагогічний факультет

- Кафедра психології та педагогіки

- Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

- Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

- Кафедра екології

- Кафедра української філології

- Кафедра слов’янської філології

- Кафедра фізичної терапії, ерготерапії

- Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту

Факультет інженерної механіки

- Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії

- Кафедра основ проектування

- Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

- Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства

- Кафедра технології машинобудування

- Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Факультет програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем

- Кафедра фізики і електротехніки

- Кафедра телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій

- Кафедра комп'ютерної інженерії та системного програмування

- Кафедра кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж

- Кафедра телекомунікацій та радіотехніки

- Кафедра інженерії програмного забезпечення

- Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

- Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань

Факультет технологій та дизайну

- Кафедра хімії та хімічної інженерії

- Кафедра рисунку та проектної графіки

- Кафедра технології і конструювання швейних виробів

- Кафедра технології і конструювання виробів із шкіри

- Кафедра дизайну

Факультет міжнародних відносин

- Кафедра міжнародних відносин та туризму

- Кафедра міжнародних економічних відносин

- Кафедра германської філології та перекладознавств

- Кафедра практики іноземної мови та методики викладання

- Кафедра іноземних мов

- Кафедра філософії і політології

- Кафедра права