Вчена рада Хмельницького національного університету

Рішення вченої ради за 2018 рiк

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2017 рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2018 році" від 30.01.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Підсумки навчальних досягнень студентів у осінньому семестрі та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2017-2018 н.р." від 30.01.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2017-2018 н.р." від 29.03.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Розвиток системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті" від 26.04.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Аналіз результатів повторного рецензування дипломних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти" від 29.03.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Організаційне та нормативне забезпечення вступної кампанії 2018 р." від 29.05.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем до акредитації напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Енергетичний менеджмент")" від 29.05.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету "Звіт декана факультету інженерної механіки Олександренка В.П. про виконання умов контракту та заходи для розвитку факультету до 2020-2021 н.р." від 27.09.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Моніторинг освітніх програм на різних рівнях вищої освіти" від 29.06.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати прийому студентів у 2018 році та основні завдання профорієнтаційної роботи на 2018-2019 н.р." від 31.08.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт декана факультету програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем Савенка О.С. щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету до 01.09.2021 р." від 25.10.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про підвищення вимог до оформлення запитів та звітності з наукової роботи" від 25.10.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри зносостійкості і надійності машин до акредитації освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт" зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні" від 29.11.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт декана факультету економіки і управління Бондаренка М.І. щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету на 2020-2021 н.р." від 29.11.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звiт декана гуманiтарно-педагогiчного факультету Станiславової Л.Л. про виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету до 01.09.2021 р." від 27.12.2018
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про пiдсумки мiжнародної дiяльностi унiверситету у 2018 р. та завдання з її розвитку на 2019 р." від 29.11.2018