Вчена рада Хмельницького національного університету

Рішення вченої ради за 2017 рiк

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 31.01.2017 з питання «Звіт про наукову діяльність університету за 2016 рік та основні напрямки проведення наукових досліджень й інноваційної діяльності у 2017 році»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 31.01.2017 з питання «Підсумки навчальних досягнень студентів у осінньому семестрі та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2016-2017 н.р.»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 31.01.2017 з питання «Звіт про наукову діяльність університету за 2016 рік та основні напрямки проведення наукових досліджень й інноваційної діяльності у 2017 році»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 30.03.2017 з питання «Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2016-2017 н.р.»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 30.03.2017 з питання «Про підготовку кафедри міжнародної інформації та країнознавства до акредитації напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"(242-"Туризм")»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 27.04.2017 з питання «Про підсумки моніторингу матеріально-технічного та програмного забезпечення комп'ютерної підготовки фахівців»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 27.04.2017 з питання «Про готовність кафедри менеджменту до акредитації напряму підготовки "Готельно-ресторанна справа"»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25.05.2017 з питання «Про упорядкування документів щодо відновлення фаховості журналу ХНУ "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах"»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25.05.2017 з питання «Про імплементацію Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" у Хмельницькому національному університеті»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25.05.2017 з питання «Про готовність кафедри машин та апаратів до акредитації напряму підготовки "Електромеханіка"»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо заходів із посилення професійно-орієнтаційної роботи університету
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо змін до Правил призначення стипендій студентам, аспірантам та докторантам Хмельницького національного університету
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати ліцензійної та акредитаційної експертизт у 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н.р."
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність навчально-лабораторної бази, студентських гуртожитків до нового навчального року"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про відзначення 55-ої річниці з Дня створення університету"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання щодо внесення змін до Правил призначення стипендій студентам, аспірантам та докторантам Хмельницького національного університету від 31.08.2017
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Заходи щодо покращення професійно-орієнтаційної роботи університету" від 31.08.2017
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Основні напрями наукових досліджень та інноваційної діяльності Хмельницького національного університету" від 29.11.2017
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2017 р. та завдання з її розвитку на 2018 р." від 28.12.2017
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Правила прийому до університету у 2018 році" від 28.12.2017