Вчена рада Хмельницького національного університету

Рішення вченої ради за 2016 рiк

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про навчальні досягнення студентів у осінньому семестрі 2015-2016 н.р. та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2015-2016 н.р» від 28 січня 2016 р.
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25 лютого 2016 року щодо «Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості у Хмельницькому національному університеті»
Рішення Вченої ради від 31.03.2016 року про виконання Комплексної програми розвитку університету на 2009-2015 рр. та затвердження стратегії розвитку Хмельницького національного університету на 2016-2020 рр.
Рішення Вченої ради університету від 31.03.2016 р. «Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2015-2016 н.р.»
Рішення Вченої ради університету щодо запобігання та виявлення плагіату в працях здобувачів вищої освіти та працівників університету від 28.04.2016 року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 27.05.2016 р. З питання «Аналіз змісту освіти ат його оновлення в контексті нового переліку спеціальностей»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 01.09.2016, протокол №1 «Про заходи щодо удосконалення профорієнтаційної роботи в університеті»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29.09.2016 «Про готовність навчально-лабораторної бази, студентських гуртожитків до нового 2016-2017 навчального року»
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 28.10.2016 «Аналіз стану рейтингу університету в консолідованому рейтингу ВНЗ України у 2016 році »
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.11.2016 з питання «Про затвердження Правил прийому до університету у 2017 році » протокол №6
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.11.2016 з питання «Про підготовку кафедри хімії до акредитації напряму підготовки 6.040101 Хімія* та ліцензування спеціальності 102 Хімія » протокол №6
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29.12.2016 з питання «Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2016 р. та завдання з її розвитку на 2017 р.»