Вчена рада Хмельницького національного університету

Положення про Вчену раду
Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника
Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань. Додаток №1

Склад Вченої ради

 1. Скиба Микола Єгорович - ректор, професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем;

 2. Матюх Сергій Анатолійович - проректор з науково-педагогічної роботи;

 3. Нижник Віктор Михайлович - проректор з науково-педагогічної роботи;

 4. Синюк Олег Миколайович - проректор з наукової роботи;

 5. Фомов Анатолій Дмитрович - проректор з адміністративно-господарської роботи та виробничого навчання;

 6. Бондаренко Микола Іванович - декан факультету економіки і управління;

 7. Домбровський Анатолій Броніславович - декан факультету технологій і дизайну;

 8. Олександренко Віктор Петрович - декан факультету інженерної механіки;

 9. Савенко Олег Станіславович - декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем;

 10. Станіславова Людмила Леонідівна - декан гуманітарно-педагогічного факультету;

 11. Третько Віталій Віталійович - декан факультету міжнародних відносин;

 12. Тебляшкіна Людмила Іванівна - учений секретар Вченої ради;

 13. Айвазян Олена Борисівна - директор бібліотеки;

 14. Корнік Наталя Леонідівна - головний бухгалтер;

 15. Карпенко Віталій Леонідович - голова комітету Вільної профспілки працівників університету;

 16. Вичавка Анатолій Анатолійович - голова профкому студентів;

 17. Магльона Анна Вячеславівна - голова студентського самоврядування;

 18. Андрощук Ігор Петрович - зав.каф.технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

 19. Базильчук Олег Вікторович – зав.кафедри фізичної терапії, ерготерапії;

 20. Бедратюк Леонід Петрович - зав. Кафедри інженерії програмного забезпечення;

 21. Бідюк Наталія Михайлівна - зав. Кафедри практики іноземної мови та методики викладання;

 22. Бойко Юлій Миколайович - професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки;

 23. Бойко Юлія Петрівна - зав.кафедри германської філології та перекладознавства;

 24. Вавринчук Микола Пророкович – зав.кафедри права;

 25. Васильківський Дмитро Миколайович - зав.кафедри міжнародних економічних відносин;

 26. Ведерніков Михайло Данилович - зав. Кафедри управління персоналом і економіки праці;

 27. Говорущенко Тетяна Олександрівна - зав. Кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування;

 28. Григорук Павло Михайлович - завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці;

 29. Диха Олександр Володимирович - зав. Кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства;

 30. Журба Ігор Євгенович - зав. Кафедри міжнародних відносин та туризму;

 31. Іванишена Тетяна Володимирівна - зав. Кафедри хімічної технології;

 32. Йохна Микола Антонович - зав. Каф. Менеджменту, адміністрування та готельно-рестораної справи;

 33. Кармаліта Анатолій Костянтинович - зав. Кафедри дизайну;

 34. Кльоц Юрій Павлович - начальник інформаційно-комп’ютерного центру;

 35. Ковальчук Світлана Володимирівна - зав. Кафедри маркетингу і товарознавства;

 36. Косенков Володимир Данилович - зав. Кафедри фізики та електротехніки;

 37. Косіюк Микола Миколайович - доцент кафедри технології машинобудування;

 38. Красильникова Ганна Володимирівна - професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва;

 39. Лопатовський Віктор Григорович - директор центру аналітики, моніторингу та організації навчального процесу;

 40. Лук’янова Валентина В’ячеславівна - зав. Кафедри економіки підприємства і підприємництва;

 41. Любохинець Лариса Сергіївна - зав.кафедри економічної теорії;

 42. Мазур Микола Петрович - професор кафедри технології машинобудування;

 43. Мартинюк Валерій Володимирович - зав.кафедри автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій;

 44. Мартинюк Інна Станіславівна - начальник відділу кадрів;

 45. Міронова Наталія Геннадіївна - зав. Кафедри екології;

 46. Олександренко Катерина Валентинівна - зав.кафедри іноземних мов;

 47. Петрук Наталія Кирилівна - зав. Кафедри філософії і політології;

 48. Поліщук Олег Степанович - зав. Кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем;

 49. Потапчук Євген Михайлович - зав. Кафедри психології та педагогіки;

 50. Романовська Людмила Іванівна - зав. Кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки;

 51. Самолюк Олег Григорович - завідувач навчального відділу;

 52. Свіргунець Євген Михайлович - доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії;

 53. Скиба Катерина Миколаївна - професор каф.германської філології та перекладознавства;

 54. Скоробогата Лариса Вікторівна - зав. Кафедри обліку, аудиту та оподаткування;

 55. Славінська Алла Людвигівна - зав. Кафедри технології і конструювання швейних виробів;

 56. Солтик Олександр Олександрович - зав. Кафедри фізичного виховання, к.н. з фіз.вих. Та спорту;

 57. Торчинський Михайло Миколайович - зав. Кафедри української філології;

 58. Тюріна Ніла Марківна - зав. Кафедри економіки, менеджменту та адміністрування;

 59. Хрущ Ніла Анатоліївна - зав. Кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

 60. Кіт Д.С. - ст.гр.ТР-17-1;

 61. Лисак О.М. - ст.гр.УПЕП-17-1;

 62. Мельник Т.С. - ст.гр.ГДР-16-1;

 63. Набухотна Ю.В. - ст.гр. СОУ-17-1;

 64. Ткаченко К.О. - ст.гр. МВІ-17-1;

 65. Хоміч М.О. - ст.гр.АІ-18-1;

Рішення вченої ради

► Рішення вченої ради за 2015 рiк
► Рішення вченої ради за 2016 рiк
► Рішення вченої ради за 2017 рiк
► Рішення вченої ради за 2018 рiк
► Рішення вченої ради за 2019 рiк
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Підсумки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти на бакалаврському та магістерському рівнях в осінньому семестрі та завдання з організації освітнього процесу на веснянний семестр 2019-2020 н.р." від 30.01.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2019 рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2020 році" від 30.01.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій" до акредитації освітньо-наукової програми "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні" від 24.04.2020
Рішення вченої Хмельницького національного ради університету щодо питання «Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи» від 24.04.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність до акредитації освітньо-наукової програми "Прикладна механіка" зі спеціальності 131 " Прикладна механіка" галузі знань 13 "Механічна інженерія" здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня від 24.04.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж" до акредитації освітньо-професійної програми "Кібербезпека" за спеціальністю 125 "Кібербезпека" галузі знань 12 "Інформаційні технології" здобувачів вищої освіти на прешому (бакалаврському) рівні від 28.05.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Організаційне та методичне забезпечення прийому студентів на освітні рівні вищої освіти: перший (бакалаврський)та другий (магістерський)" від 28.05.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій до акредитації освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" за спеціальністю 151 "Автоматизація та приладобудування" здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня" від 28.05.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати та перспективи художньо-естетичного облаштування тереторій та приміщень університету" від 25.06.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про стан матеріально-технічної бази університету з питання підготовки її до нового 2020-2021 навчального року" від 25.06.2020
Рішення вченої ради університету щодо проекту Програми забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті від 25.06.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про органiзацiю навчального процесу в осiнньому семестрi 2020-2021 н.р." від 26.08.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри міжнародних відносин та туризму" до акредитації освітньо-професійної програми "Туризм" за спеціальністю 242 "Туризм" галузі знань 24 "Сфера обслуговування" здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня" від 24.09.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри психології та педагогіки" до акредитації освітньо-професійної програми "Психологія" за спеціальністю 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня" від 24.09.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри основ проектування до акредитації освітньо-професійної програми "Архiтектура та мiстобудування" за спеціальністю 191 "Архiтектура та мiстобудування" галузі знань 19 "Архiтектура та будiвництво" здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня" від 29.10.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри практики iноземної мови та методики викладання до акредитації освітньо-професійної програми "Англiйська мова i лiтература" за спеціальністю 014.021 "Середня освiта (мова i лiтература (англiйська))" галузі знань 01 "Освiта / Педагогика" здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня" від 29.10.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про органiзацiю наукової та науково-технiчної дiяльностi ХНУ у 2021 роцi" вiд 29.10.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії до акредитації освітньо-професійної програми "Агороінженерія" за спеціальністю 208 "Агроінженерія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" для першого (бакалаврського)рівня" від 26.11.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання " Про готовність кафедри екології та біологічної освіти до акредитації ОПП Середня освіта (Біологія) першого (бакалаврського) рівня" від 26.11.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри права до акредитації освітньо-професійної програми "Право" за спеціальністю 081 "Право" галузі знань "Право" здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня від 29.12.2020"
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри філософії і політології до акредитації освітньо-професійної програми "Політологія" за спеціальністю 052 "Політологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня" від 29.12.2020"
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2020 р. та завдання з її розвитку на 2021 р." від 29.12.2020"
План роботи Вченої ради хмельницького національного університету на весняний семестр 2020-2021 навчального року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2020рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2021 році" від 28.01.2021"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання "Про підсумки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів в осінньому семестрі та завдання з організації освітнього процесу на весняний семестр 2020-2021 н.р." від 25 лютого 2021 р.
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання " Про готовність кафедри комп'ютерної інженерії та системного програмування до акредитації освітньо-наукової програми "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія" галузі знань 12 "Інформаційні технології" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 30.03.2021 року"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання "Про готовність кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем до акредитації освітньо-наукової програми "Галузеве машинобудування" за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія" третього (освітньо-наукового) рівня від 30.03.2021"
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри маркетингу і торговельного підприємництва до акредитації освітньо-наукової програми «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Марктеинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 29.04.2021