Вчена рада

Положення про Вчену раду

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника

Склад Вченої ради Хмельницького національного університету

 1. Скиба Микола Єгорович - ректор, професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем;

 2. Войнаренко Михайло Петрович - проректор з науково-педагогічної роботи;

 3. Матюх Сергій Анатолійович - проректор з науково-педагогічної роботи;

 4. Нижник Віктор Михайлович - проректор з науково-педагогічної роботи;

 5. Синюк Олег Миколайович - проректор з наукової роботи;

 6. Фомов Анатолій Дмитрович - проректор з адміністративно-господарської роботи та виробничого навчання;

 7. Бондаренко Микола Іванович - декан факультету економіки і управління;

 8. Домбровський Анатолій Броніславович - декан факультету технологій і дизайну;

 9. Олександренко Віктор Петрович - декан факультету інженерної механіки;

 10. Савенко Олег Станіславович - декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем;

 11. Станіславова Людмила Леонідівна - декан гуманітарно-педагогічного факультету;

 12. Третько Віталій Віталійович - декан факультету міжнародних відносин;

 13. Тебляшкіна Людмила Іванівна - учений секретар Вченої ради;

 14. Айвазян Олена Борисівна - директор бібліотеки;

 15. Корнік Наталя Леонідівна - головний бухгалтер;

 16. Карпенко Віталій Леонідович - голова комітету Вільної профспілки працівників університету;

 17. Вичавка Анатолій Анатолійович - голова профкому студентів;

 18. Магльона Анна Вячеславівна - голова студентського самоврядування;

 19. Андрощук Ігор Петрович - зав.каф.технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

 20. Базильчук Олег Вікторович – зав.кафедри фізичної терапії, ерготерапії;

 21. Бедратюк Леонід Петрович - зав. кафедри інженерії програмного забезпечення;

 22. Бідюк Наталія Михайлівна - зав. кафедри практики іноземної мови та методики викладання;

 23. Бойко Юлій Миколайович - професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки;

 24. Бойко Юлія Петрівна - зав.кафедри германської філології та перекладознавства;

 25. Вавринчук Микола Пророкович – зав.кафедри права;

 26. Васильківський Дмитро Миколайович - зав.кафедри міжнародних економічних відносин;

 27. Ведерніков Михайло Данилович - зав. кафедри управління персоналом і економіки праці;

 28. Говорущенко Тетяна Олександрівна - зав. кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування;

 29. Григорук Павло Михайлович - завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці;

 30. Диха Олександр Володимирович - зав. кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства;

 31. Журба Ігор Євгенович - зав. кафедри міжнародних відносин та туризму;

 32. Іванишена Тетяна Володимирівна - зав. кафедри хімічної технології;

 33. Йохна Микола Антонович - зав. каф. менеджменту, адміністрування та готельно-рестораної справи;

 34. Кармаліта Анатолій Костянтинович - зав. кафедри дизайну;

 35. Кльоц Юрій Павлович - начальник інформаційно-комп’ютерного центру;

 36. Ковальчук Світлана Володимирівна - зав. кафедри маркетингу і товарознавства;

 37. Косенков Володимир Данилович - зав. кафедри фізики та електротехніки;

 38. Косіюк Микола Миколайович - доцент кафедри технології машинобудування;

 39. Красильникова Ганна Володимирівна - професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва;

 40. Лопатовський Віктор Григорович - директор центру аналітики, моніторингу та організації навчального процесу;

 41. Лук’янова Валентина В’ячеславівна - зав. кафедри економіки підприємства і підприємництва;

 42. Любохинець Лариса Сергіївна - зав.кафедри економічної теорії;

 43. Мазур Микола Петрович - професор кафедри технології машинобудування;

 44. Мартинюк Валерій Володимирович - зав.кафедри автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій;

 45. Мартинюк Інна Станіславівна - начальник відділу кадрів;

 46. Міронова Наталія Геннадіївна - зав. кафедри екології;

 47. Олександренко Катерина Валентинівна - зав.кафедри іноземних мов;

 48. Петрук Наталія Кирилівна - зав. кафедри філософії і політології;

 49. Поліщук Олег Степанович - зав. кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем;

 50. Потапчук Євген Михайлович - зав. кафедри психології та педагогіки;

 51. Романовська Людмила Іванівна - зав. кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки;

 52. Самолюк Олег Григорович - завідувач навчального відділу;

 53. Свіргунець Євген Михайлович - доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії;

 54. Скиба Катерина Миколаївна - професор каф.германської філології та перекладознавства;

 55. Скоробогата Лариса Вікторівна - зав. кафедри обліку, аудиту та оподаткування;

 56. Славінська Алла Людвигівна - зав. кафедри технології і конструювання швейних виробів;

 57. Солтик Олександр Олександрович - зав. кафедри фізичного виховання, к.н. з фіз.вих. та спорту;

 58. Сорокатий Руслан Володимирович - зав. кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;

 59. Торчинський Михайло Миколайович - зав. кафедри української філології;

 60. Тюріна Ніла Марківна - зав. кафедри економіки, менеджменту та адміністрування;

 61. Хрущ Ніла Анатоліївна - зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

 62. Кіт Д.С. - ст.гр.ТР-17-1;

 63. Лисак О.М. - ст.гр.УПЕП-17-1;

 64. Мельник Т.С. - ст.гр.ГДР-16-1;

 65. Набухотна Ю.В. - ст.гр. СОУ-17-1;

 66. Ткаченко К.О. - ст.гр. МВІ-17-1;

 67. Хоміч М.О. - ст.гр.АІ-18-1;

Рішення вченої ради

Рішення вченої ради за 2015 рiк

Рішення вченої ради за 2016 рiк

Рішення вченої ради за 2017 рiк

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2017 рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2018 році" від 30.01.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Підсумки навчальних досягнень студентів у осінньому семестрі та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2017-2018 н.р." від 30.01.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2017-2018 н.р." від 29.03.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Розвиток системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті" від 26.04.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Аналіз результатів повторного рецензування дипломних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти" від 29.03.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Організаційне та нормативне забезпечення вступної кампанії 2018 р." від 29.05.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем до акредитації напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Енергетичний менеджмент")" від 29.05.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету "Звіт декана факультету інженерної механіки Олександренка В.П. про виконання умов контракту та заходи для розвитку факультету до 2020-2021 н.р." від 27.09.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Моніторинг освітніх програм на різних рівнях вищої освіти" від 29.06.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати прийому студентів у 2018 році та основні завдання профорієнтаційної роботи на 2018-2019 н.р." від 31.08.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт декана факультету програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем Савенка О.С. щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету до 01.09.2021 р." від 25.10.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про підвищення вимог до оформлення запитів та звітності з наукової роботи" від 25.10.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри зносостійкості і надійності машин до акредитації освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт" зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні" від 29.11.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт декана факультету економіки і управління Бондаренка М.І. щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету на 2020-2021 н.р." від 29.11.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звiт декана гуманiтарно-педагогiчного факультету Станiславової Л.Л. про виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету до 01.09.2021 р." від 27.12.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про пiдсумки мiжнародної дiяльностi унiверситету у 2018 р. та завдання з її розвитку на 2019 р." від 29.11.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звiт декана факультету мiжнародних вiдносин щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету на 2020-2021н.р." від 31.01.2019

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Основнi напрями проведення наукових дослiджень та iнновацiйної дiяльностi у 2018 роцi" від 31 сiчня 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Підсумки навчальних досягнень здобувачiв вищої освiти на бакалаврському та магiстерському рiвнях в осінньому семестрі та завдання з організації освiтнього процесу у весняному семестрі 2018-2019 н.р." від 31 сiчня 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт декана факультету технологій та дизайну щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету на 2020-2021 н.р." від 28 лютого 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2018-2019 н.р." від 28 березня 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Аналіз результатів повторного рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів освітніх ступенів вищої освіти бакалавра та магістра " від 25 квітня 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про стан та перспективи комп'ютеризації в університеті" від 24 квітня 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Організаційне та методичне забезпечення прийому студентів на освітні рівні вищої освіти:перший(баклаврський)та другий (магістерський)"від 28.05.2019

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про роботу Студентської ради ХНУ"від 28.05.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Аналіз результатів прийому до ХНУ у 2019 році. Основні завдання профорієнтаційної роботи на 2019-2020 н.р." від 29.08.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Результати ліцензування та акредитації за 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р." від 26.09.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про рейтинг Хмельницького національного університету у наукометричних базах Scopus та Web of Science" від 31.10.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту до акредитації освітньої програми "Фізична культура і спорт" зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні" від 31.10.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2019-2020 н.р." від 27.12.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання Стратегії розвитку Хмельницького національного університету на 2016-2020рр." за 2016-2020рр.

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2019 р. та завдвння з її розвитку на 2020 р." від 26.12.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства до акридитації освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт" зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" галузі знань 27 Транспорт здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні " від 26 грудня 2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Підсумки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти на бакалаврському та магістерському рівнях в осінньому семестрі та завдання з організації освітнього процесу на веснянний семестр 2019-2020 н.р." від 30.01.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2019 рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2020 році" від 30.01.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій" до акредитації освітньо-наукової програми "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні" від 24.04.2020

Рішення вченої Хмельницького національного ради університету щодо питання «Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи» від 24.04.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність до акредитації освітньо-наукової програми "Прикладна механіка" зі спеціальності 131 " Прикладна механіка" галузі знань 13 "Механічна інженерія" здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня від 24.04.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж" до акредитації освітньо-професійної програми "Кібербезпека" за спеціальністю 125 "Кібербезпека" галузі знань 12 "Інформаційні технології" здобувачів вищої освіти на прешому (бакалаврському) рівні від 28.05.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Організаційне та методичне забезпечення прийому студентів на освітні рівні вищої освіти: перший (бакалаврський)та другий (магістерський)" від 28.05.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій до акредитації освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" за спеціальністю 151 "Автоматизація та приладобудування" здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня" від 28.05.2020

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати та перспективи художньо-естетичного облаштування тереторій та приміщень університету" від 25.06.2020