Вчена рада

Положення про Вчену раду

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника

Склад Вченої ради Хмельницького національного університету

1Скиба Микола Єгорович- голова Вченої ради, ректор університету, д.т.н., проф.
2Войнаренко Михайло Петрович- проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, д.е.н., проф.
3Матюх Сергій Анатолійович- проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доц..
4Нижник Віктор Михайлович - проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., проф.
5Фомов Анатолій Дмитрович- проректор з адміністративно-господарської роботи та виробничого навчання
6Бондаренко Микола Іванович- декан факультету економіки і управління, к.е.н, доц.
7Домбровський Анатолій Броніславович- декан факультету технологій і дизайну, к.т.н., проф.
8Олександренко Віктор Петрович- декан факультету інженерної механіки, д.т.н., проф.
9Савенко Олег Станіславович- декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем, к.т.н., проф.
10Станіславова Людмила Леонідівна- декан гуманітарно-педагогічного факультету, к.філол.н., доц.
11Третько Віталій Віталійович- декан факультету міжнародних відносин, д.пед.н., проф.
12Мазур Микола Петрович- керівник навчального центру заочно-дистанційної освіти, д.т.н., проф.
13Тебляшкіна Людмила Іванівна- учений секретар Вченої ради, к.т.н., доц.
14Айвазян Олена Борисівна- директор бібліотеки, к.істор.н.
15Корнік Наталя Леонідівна- головний бухгалтер
16Карпенко Віталій Леонідович- голова комітету Вільної профспілки працівників університету, к.е.н, доц.
17Андрощук Ігор Петрович- зав.каф.технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва, к.пед.н., доцент
18Бедратюк Леонід Петрович- зав. кафедри інженерії програмного забезпечення, д.фіз.-мат.н., проф.
19Бідюк Наталія Михайлівна- зав. кафедри практики іноземної мови та методики викладання, д.пед.н., проф.
20Бойко Юлій Миколайович- начальник науково-дослідної частини, д.т.н., проф.
21Васильківський Дмитро Миколайович- зав. кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., доц.
22Ведерніков Михайло Данилович- зав. кафедри управління персоналом і економіки праці, д.е.н., проф.
23Говорущенко Тетяна Олександрівна- зав. кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування, д.т.н., доцент
24Григорук Павло Михайлович- завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці, д.е.н., проф.
25Диха Олександр Володимирович- зав. кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства, д.т.н., проф.
26Журба Ігор Євгенович- зав. кафедри міжнародних відносин та туризму, д.е.н., проф.
27Йохна Микола Антонович- зав. каф. менеджменту, адміністрування та готельно-рестораної справи, д.е.н., проф.
28Кармаліта Анатолій Костянтинович- зав. кафедри дизайну, к.т.н., проф.
29Кльоц Юрій Павлович- начальник інформаційно-комп’ютерного центру, к.т.н., доц.
30Ковальчук Світлана Володимирівна- зав. кафедри маркетингу і товарознавства, д.е.н., проф.
31Косенков Володимир Данилович - зав. кафедри фізики та електротехніки, к.т.н., проф.
32Косіюк Микола Миколайович- начальник відділу інформаційного менеджменту та працевлаштування випускників, к.т.н., доц.
33Красильникова Ганна Володимирівна- зав. відділу забезпечення якості вищої освіти, д.пед.н., доц.
34Лопатовський Віктор Григорович- директор центру аналітики, моніторингу та організації навчального процесу, к.е.н., доц.
35Лук’янова Валентина В’ячеславівна- зав. кафедри економіки підприємства і підприємництва, д.е.н., проф.
36Любохинець Лариса Сергіївна- зав. навчально-методичного відділу, к.е.н., доц.
37Мартинюк Валерій Володимирович- зав. кафедри телекомунікацій і комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., проф..
38Мартинюк Інна Станіславівна- начальник відділу кадрів
39Міронова Наталія Геннадіївна- зав. кафедри екології, д.сільгосп.н., доц.
40Орлов Олівер Олексійович- професор кафедри маркетингу і товарознавства, д.е.н., проф.
41Петрук Наталя Кирилівна- зав. кафедри філософії і політології, д.філософ.н., проф.
42Поліщук Олег Степанович- зав. кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, к.т.н., доц.
43Потапчук Євген Михайлович- зав. кафедри психології та педагогіки, д.психол.н., проф.
44Романовська Людмила Іванівна- зав. кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, д.пед.н., проф.
45Самолюк Олег Григорович- завідувач навчального відділу
46Свіргунець Євген Михайлович- голова Ради ветеранів університету, к.пед.н., доц.
47Синюк Олег Миколайович- професор каф.машин і апаратів,електромеханічних та енергетичних систем, д.т.н., доц.
48Скиба Катерина Миколаївна - професор каф.германської філології та перекладознавства, д.пед.наук, доц.
49Скоробогата Лариса Вікторівна- зав. кафедри обліку, аудиту та оподаткування, к.е.н., доц.
50Славінська Алла Людвигівна - зав. кафедри технології і конструювання швейних виробів д.т.н., проф.
51Солтик Олександр Олександрович- зав. кафедри фізичного виховання, к.н. з фіз.вих. та спорту, доц.
52Сорокатий Руслан Володимирович- зав. кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, д.т.н., проф.
53Торчинський Михайло Миколайович- зав. кафедри української філології, д. філол.н., проф.
54Тюріна Ніла Марківна- зав. кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, к.е.н., проф.
55Хрущ Ніла Анатоліївна- зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., проф.
56Вичавка Анатолій Анатолійович- голова профкому студентів
57Магльона Анна Вячеславівна - голова студентського самоврядування
58Базалійський Денис Олександрович- ст.гр. АІ-17-1, факультет інженерної механіки
59Горобець Ольга Володимирівна- ст.гр. УПЕП-16-1, факультет економіки і управління
60Мельник Тарас Сергійович- ст.гр. ДЗ-16-1, факультет технологій і дизайну
61Набухотна Юлія Володимирівна- ст.гр. СОУ-17-1, гуманітарно-педагогічний факультет
62Пелехата Іванна Іванівна- ст.гр. ТР-17-1,факультет програмування та телекомунікаційних систем
63Ткаченко Катерина Олександрівна- ст.гр. МВІ-17-1, факультет міжнародних відносин

Рішення вченої ради

Рішення вченої ради за 2015 рiк

Рішення вченої ради за 2016 рiк

Рішення вченої ради за 2017 рiк

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2017 рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2018 році" від 30.01.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Підсумки навчальних досягнень студентів у осінньому семестрі та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2017-2018 н.р." від 30.01.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2017-2018 н.р." від 29.03.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Розвиток системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті" від 26.04.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Аналіз результатів повторного рецензування дипломних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти" від 29.03.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Організаційне та нормативне забезпечення вступної кампанії 2018 р." від 29.05.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем до акредитації напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Енергетичний менеджмент")" від 29.05.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету "Звіт декана факультету інженерної механіки Олександренка В.П. про виконання умов контракту та заходи для розвитку факультету до 2020-2021 н.р." від 27.09.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Моніторинг освітніх програм на різних рівнях вищої освіти" від 29.06.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати прийому студентів у 2018 році та основні завдання профорієнтаційної роботи на 2018-2019 н.р." від 31.08.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт декана факультету програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем Савенка О.С. щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету до 01.09.2021 р." від 25.10.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про підвищення вимог до оформлення запитів та звітності з наукової роботи" від 25.10.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри зносостійкості і надійності машин до акредитації освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт" зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні" від 29.11.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт декана факультету економіки і управління Бондаренка М.І. щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету на 2020-2021 н.р." від 29.11.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звiт декана гуманiтарно-педагогiчного факультету Станiславової Л.Л. про виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету до 01.09.2021 р." від 27.12.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про пiдсумки мiжнародної дiяльностi унiверситету у 2018 р. та завдання з її розвитку на 2019 р." від 29.11.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звiт декана факультету мiжнародних вiдносин щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету на 2020-2021н.р." від 31.01.2019

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Основнi напрями проведення наукових дослiджень та iнновацiйної дiяльностi у 2018 роцi" від 31 сiчня 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Підсумки навчальних досягнень здобувачiв вищої освiти на бакалаврському та магiстерському рiвнях в осінньому семестрі та завдання з організації освiтнього процесу у весняному семестрі 2018-2019 н.р." від 31 сiчня 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт декана факультету технологій та дизайну щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету на 2020-2021 н.р." від 28 лютого 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2018-2019 н.р." від 28 березня 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Аналіз результатів повторного рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів освітніх ступенів вищої освіти бакалавра та магістра " від 25 квітня 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про стан та перспективи комп'ютеризації в університеті" від 24 квітня 2019 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Організаційне та методичне забезпечення прийому студентів на освітні рівні вищої освіти:перший(баклаврський)та другий (магістерський)"від 28.05.2019

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про роботу Студентської ради ХНУ"від 28.05.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Аналіз результатів прийому до ХНУ у 2019 році. Основні завдання профорієнтаційної роботи на 2019-2020 н.р." від 29.08.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Результати ліцензування та акредитації за 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р." від 26.09.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про рейтинг Хмельницького національного університету у наукометричних базах Scopus та Web of Science" від 31.10.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту до акредитації освітньої програми "Фізична культура і спорт" зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні" від 31.10.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2019-2020 н.р." від 27.12.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання Стратегії розвитку Хмельницького національного університету на 2016-2020рр." за 2016-2020рр.

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2019 р. та завдвння з її розвитку на 2020 р." від 26.12.2019

Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства до акридитації освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт" зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" галузі знань 27 Транспорт здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні " від 26 грудня 2019