Вчена рада Хмельницького національного університету

Положення про Вчену раду
Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника

Склад Вченої ради

 1. Скиба Микола Єгорович - ректор, професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем;

 2. Войнаренко Михайло Петрович - проректор з науково-педагогічної роботи;

 3. Матюх Сергій Анатолійович - проректор з науково-педагогічної роботи;

 4. Нижник Віктор Михайлович - проректор з науково-педагогічної роботи;

 5. Синюк Олег Миколайович - проректор з наукової роботи;

 6. Фомов Анатолій Дмитрович - проректор з адміністративно-господарської роботи та виробничого навчання;

 7. Бондаренко Микола Іванович - декан факультету економіки і управління;

 8. Домбровський Анатолій Броніславович - декан факультету технологій і дизайну;

 9. Олександренко Віктор Петрович - декан факультету інженерної механіки;

 10. Савенко Олег Станіславович - декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем;

 11. Станіславова Людмила Леонідівна - декан гуманітарно-педагогічного факультету;

 12. Третько Віталій Віталійович - декан факультету міжнародних відносин;

 13. Тебляшкіна Людмила Іванівна - учений секретар Вченої ради;

 14. Айвазян Олена Борисівна - директор бібліотеки;

 15. Корнік Наталя Леонідівна - головний бухгалтер;

 16. Карпенко Віталій Леонідович - голова комітету Вільної профспілки працівників університету;

 17. Вичавка Анатолій Анатолійович - голова профкому студентів;

 18. Магльона Анна Вячеславівна - голова студентського самоврядування;

 19. Андрощук Ігор Петрович - зав.каф.технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

 20. Базильчук Олег Вікторович – зав.кафедри фізичної терапії, ерготерапії;

 21. Бедратюк Леонід Петрович - зав. Кафедри інженерії програмного забезпечення;

 22. Бідюк Наталія Михайлівна - зав. Кафедри практики іноземної мови та методики викладання;

 23. Бойко Юлій Миколайович - професор кафедри телекомунікацій та радіотехніки;

 24. Бойко Юлія Петрівна - зав.кафедри германської філології та перекладознавства;

 25. Вавринчук Микола Пророкович – зав.кафедри права;

 26. Васильківський Дмитро Миколайович - зав.кафедри міжнародних економічних відносин;

 27. Ведерніков Михайло Данилович - зав. Кафедри управління персоналом і економіки праці;

 28. Говорущенко Тетяна Олександрівна - зав. Кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування;

 29. Григорук Павло Михайлович - завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці;

 30. Диха Олександр Володимирович - зав. Кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства;

 31. Журба Ігор Євгенович - зав. Кафедри міжнародних відносин та туризму;

 32. Іванишена Тетяна Володимирівна - зав. Кафедри хімічної технології;

 33. Йохна Микола Антонович - зав. Каф. Менеджменту, адміністрування та готельно-рестораної справи;

 34. Кармаліта Анатолій Костянтинович - зав. Кафедри дизайну;

 35. Кльоц Юрій Павлович - начальник інформаційно-комп’ютерного центру;

 36. Ковальчук Світлана Володимирівна - зав. Кафедри маркетингу і товарознавства;

 37. Косенков Володимир Данилович - зав. Кафедри фізики та електротехніки;

 38. Косіюк Микола Миколайович - доцент кафедри технології машинобудування;

 39. Красильникова Ганна Володимирівна - професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва;

 40. Лопатовський Віктор Григорович - директор центру аналітики, моніторингу та організації навчального процесу;

 41. Лук’янова Валентина В’ячеславівна - зав. Кафедри економіки підприємства і підприємництва;

 42. Любохинець Лариса Сергіївна - зав.кафедри економічної теорії;

 43. Мазур Микола Петрович - професор кафедри технології машинобудування;

 44. Мартинюк Валерій Володимирович - зав.кафедри автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій;

 45. Мартинюк Інна Станіславівна - начальник відділу кадрів;

 46. Міронова Наталія Геннадіївна - зав. Кафедри екології;

 47. Олександренко Катерина Валентинівна - зав.кафедри іноземних мов;

 48. Петрук Наталія Кирилівна - зав. Кафедри філософії і політології;

 49. Поліщук Олег Степанович - зав. Кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем;

 50. Потапчук Євген Михайлович - зав. Кафедри психології та педагогіки;

 51. Романовська Людмила Іванівна - зав. Кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки;

 52. Самолюк Олег Григорович - завідувач навчального відділу;

 53. Свіргунець Євген Михайлович - доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії;

 54. Скиба Катерина Миколаївна - професор каф.германської філології та перекладознавства;

 55. Скоробогата Лариса Вікторівна - зав. Кафедри обліку, аудиту та оподаткування;

 56. Славінська Алла Людвигівна - зав. Кафедри технології і конструювання швейних виробів;

 57. Солтик Олександр Олександрович - зав. Кафедри фізичного виховання, к.н. з фіз.вих. Та спорту;

 58. Сорокатий Руслан Володимирович - зав. Кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;

 59. Торчинський Михайло Миколайович - зав. Кафедри української філології;

 60. Тюріна Ніла Марківна - зав. Кафедри економіки, менеджменту та адміністрування;

 61. Хрущ Ніла Анатоліївна - зав. Кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

 62. Кіт Д.С. - ст.гр.ТР-17-1;

 63. Лисак О.М. - ст.гр.УПЕП-17-1;

 64. Мельник Т.С. - ст.гр.ГДР-16-1;

 65. Набухотна Ю.В. - ст.гр. СОУ-17-1;

 66. Ткаченко К.О. - ст.гр. МВІ-17-1;

 67. Хоміч М.О. - ст.гр.АІ-18-1;

Рішення вченої ради

► Рішення вченої ради за 2015 рiк
► Рішення вченої ради за 2016 рiк
► Рішення вченої ради за 2017 рiк
► Рішення вченої ради за 2018 рiк
► Рішення вченої ради за 2019 рiк
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Підсумки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти на бакалаврському та магістерському рівнях в осінньому семестрі та завдання з організації освітнього процесу на веснянний семестр 2019-2020 н.р." від 30.01.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2019 рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2020 році" від 30.01.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій" до акредитації освітньо-наукової програми "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні" від 24.04.2020
Рішення вченої Хмельницького національного ради університету щодо питання «Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи» від 24.04.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність до акредитації освітньо-наукової програми "Прикладна механіка" зі спеціальності 131 " Прикладна механіка" галузі знань 13 "Механічна інженерія" здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня від 24.04.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж" до акредитації освітньо-професійної програми "Кібербезпека" за спеціальністю 125 "Кібербезпека" галузі знань 12 "Інформаційні технології" здобувачів вищої освіти на прешому (бакалаврському) рівні від 28.05.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Організаційне та методичне забезпечення прийому студентів на освітні рівні вищої освіти: перший (бакалаврський)та другий (магістерський)" від 28.05.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій до акредитації освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" за спеціальністю 151 "Автоматизація та приладобудування" здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня" від 28.05.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати та перспективи художньо-естетичного облаштування тереторій та приміщень університету" від 25.06.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про стан матеріально-технічної бази університету з питання підготовки її до нового 2020-2021 навчального року" від 25.06.2020
Рішення вченої ради університету щодо проекту Програми забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті від 25.06.2020
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про органiзацiю навчального процесу в осiнньому семестрi 2020-2021 н.р." від 26.08.2020