Вчена рада Хмельницького національного університету

Положення про Вчену раду
Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника
Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань. Додаток №1

Склад Вченої ради

 1. Скиба Микола Єгорович - голова Вченої ради;

 2. Матюх Сергій Анатолійович - ректор Хмельницького національного університету;

 3. Нижник Віктор Михайлович - проректор з науково-педагогічної роботи;

 4. Синюк Олег Миколайович - проректор з наукової роботи;

 5. Фомов Анатолій Дмитрович - проректор з адміністративно-господарської роботи та виробничого навчання;

 6. Бондаренко Микола Іванович - декан факультету економіки і управління;

 7. Домбровський Анатолій Броніславович - декан факультету технологій і дизайну;

 8. Олександренко Віктор Петрович - декан факультету інженерної механіки;

 9. Савенко Олег Станіславович - декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем;

 10. Станіславова Людмила Леонідівна - декан гуманітарно-педагогічного факультету;

 11. Третько Віталій Віталійович - декан факультету міжнародних відносин;

 12. Тебляшкіна Людмила Іванівна - учений секретар Вченої ради;

 13. Айвазян Олена Борисівна - директор бібліотеки;

 14. Корнік Наталя Леонідівна - головний бухгалтер;

 15. Карпенко Віталій Леонідович - голова комітету Вільної профспілки працівників університету;

 16. Вичавка Анатолій Анатолійович - голова профкому студентів;

 17. Магльона Анна Вячеславівна - голова студентського самоврядування;

 18. Андрощук Ігор Петрович - завідувач Кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

 19. Базильчук Олег Вікторович – завідувач Кафедри фізичної терапії, ерготерапії;

 20. Бармак Олександр Володимирович – завідувач Кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій;

 21. Бедратюк Леонід Петрович - завідувач Кафедри інженерії програмного забезпечення;

 22. Бідюк Наталія Михайлівна - завідувач Кафедри практики іноземної мови та методики викладання;

 23. Бойко Юлій Миколайович - завідувач Кафедри телекомунікацій та радіотехніки;

 24. Бойко Юлія Петрівна - завідувач Кафедри германської філології та перекладознавства;

 25. Вавринчук Микола Пророкович – завідувач Кафедри права;

 26. Васильківський Дмитро Миколайович - завідувач Кафедри міжнародних економічних відносин;

 27. Ведерніков Михайло Данилович - завідувач Кафедри управління персоналом і економіки праці;

 28. Говорущенко Тетяна Олександрівна - завідувач Кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування;

 29. Григорук Павло Михайлович - завідувач Кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці;

 30. Диха Олександр Володимирович - завідувач Кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства;

 31. Журба Ігор Євгенович - завідувач Кафедри міжнародних відносин та туризму;

 32. Іванишена Тетяна Володимирівна - завідувач Кафедри хімічної технології;

 33. Йохна Микола Антонович - завідувач Кафедри Менеджменту, адміністрування та готельно-рестораної справи;

 34. Кармаліта Анатолій Костянтинович - завідувач Кафедри дизайну;

 35. Кльоц Юрій Павлович - начальник інформаційно-комп’ютерного центру;

 36. Ковальчук Світлана Володимирівна - завідувач Кафедри маркетингу і товарознавства;

 37. Косенков Володимир Данилович -завідувач Кафедри фізики та електротехніки;

 38. Косіюк Микола Миколайович - доцент кафедри технології машинобудування;

 39. Красильникова Ганна Володимирівна - професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва;

 40. Лопатовський Віктор Григорович - директор центру аналітики, моніторингу та організації навчального процесу;

 41. Лук’янова Валентина В’ячеславівна -завідувач Кафедри економіки підприємства і підприємництва;

 42. Любохинець Лариса Сергіївна -завідувач Кафедри економічної теорії;

 43. Мазур Микола Петрович - професор кафедри технології машинобудування;

 44. Мартинюк Валерій Володимирович -завідувач Кафедри автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій;

 45. Мартинюк Інна Станіславівна - начальник відділу кадрів;

 46. Міронова Наталія Геннадіївна - завідувач Кафедри екології;

 47. Олександренко Катерина Валентинівна - завідувач Кафедри іноземних мов;

 48. Петрук Наталія Кирилівна - завідувач Кафедри філософії і політології;

 49. Подлевська Неля Володимирівна - завідувач Кафедри слов'янської філології;

 50. Поліщук Олег Степанович - завідувач Кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем;

 51. Потапчук Євген Михайлович - завідувач Кафедри психології та педагогіки;

 52. Романовська Людмила Іванівна - завідувач Кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки;

 53. Самолюк Олег Григорович - завідувач навчального відділу;

 54. Свіргунець Євген Михайлович - доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії;

 55. Скиба Катерина Миколаївна - професор каф.германської філології та перекладознавства;

 56. Скоробогата Лариса Вікторівна - завідувач Кафедри обліку, аудиту та оподаткування;

 57. Славінська Алла Людвигівна - завідувач Кафедри технології і конструювання швейних виробів;

 58. Солтик Олександр Олександрович -завідувач Кафедри фізичного виховання, к.н. з фіз.вих. Та спорту;

 59. Торчинський Михайло Миколайович - завідувач Кафедри української філології;

 60. Тюріна Ніла Марківна - завідувач Кафедри економіки, менеджменту та адміністрування;

 61. Хрущ Ніла Анатоліївна - завідувач Кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

 62. Кіт Д.С. - ст.гр.ТР-17-1;

 63. Лисак О.М. - ст.гр.УПЕП-17-1;

 64. Мельник Т.С. - ст.гр.ГДР-16-1;

 65. Набухотна Ю.В. - ст.гр. СОУ-17-1;

 66. Ткаченко К.О. - ст.гр. МВІ-17-1;

 67. Хоміч М.О. - ст.гр.АІ-18-1;

Рішення вченої ради

► Рішення вченої ради за 2015 рiк
► Рішення вченої ради за 2016 рiк
► Рішення вченої ради за 2017 рiк
► Рішення вченої ради за 2018 рiк
► Рішення вченої ради за 2019 рiк
► Рішення вченої ради за 2020 рiк
План роботи Вченої ради хмельницького національного університету на весняний семестр 2020-2021 навчального року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2020рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2021 році" від 28.01.2021"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання "Про підсумки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів в осінньому семестрі та завдання з організації освітнього процесу на весняний семестр 2020-2021 н.р." від 25 лютого 2021 р.
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання " Про готовність кафедри комп`ютерної інженерії та системного програмування до акредитації освітньо-наукової програми "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 "Комп`ютерна інженерія" галузі знань 12 "Інформаційні технології" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 30.03.2021 року"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання "Про готовність кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем до акредитації освітньо-наукової програми "Галузеве машинобудування" за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія" третього (освітньо-наукового) рівня від 30.03.2021"
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри маркетингу і торговельного підприємництва до акредитації освітньо-наукової програми «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Марктеинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 29.04.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про перспективнi напрями грантової полiтики ХНУ» вiд 29.04.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовнiсть кафедри технологiчної та професiйної освiти i декоративного мистецтва до акредитацiї освiтньо-професiйної програми "Професiйна освiта. Технологiя виробiв легкої промисловостi (швейнi вироби)" за спецiальнiстю 015 "Професiйна освiта (за спецiалiзацiями)" за спеціалізацією 015.36 "Професiйна освiта (Технологiя виробiв легкої промисловостi)" галузi знань 01 "Освiта / Педагогiка" другого (магiстерського) рiвня вищої освiти» вiд 27.05.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Перспективи формування єдиної iнформацiйної системи унiверситету» вiд 27.05.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання про готовнiсть кафедри теорiї i методики фiзичного виховання i спорту до акредитацiї освiтньо-професiйної програми "Фiзична культура i спорт" за спецiальнiстю 017 "Фiзична культура i спорт" другого (магiстерського) рiвня вищої освiти вiд 27.05.2021