Наукові лабораторії, центри

• Лабораторiя кластерних дослiджень в економiцi

• Лабораторiя енергозберiгаючих технологiй

• Лабораторiя теоретичної та експериментальної трибологiї

• Лабораторiя прогресивних методiв змiцнення поверхонь

• Науковий парк "Iнновацiйний розвиток Подiлля" (проект)

• Лабораторiя з розробки механiзмiв регулювання

• Науковий випробувально-експериментальний центр

• Лабораторiя промисловоi хiмiї

• Лабораторiя динамiки i мiцностi структурно-складних технiчних систем

• Лабораторiя композицiйних матерiалiв

• Лабораторiя медико-бiологiчних дослiджень

• Центр iнновацiйних технологiй змiцнення матерiалiв

• Центр порівняльної професійної педагоіки

• Подільський науковий фізико-технологічний центр

• Лабораторія досліджень мінералів

• Лабораторія інноваційних радіоелектронних і вимірювальних технологій

• Регіональний інноваційно-інформаційний центр з енергозбереження