Наукові лабораторії, центри

Хмельницький національний університет

- Центр SolidWorks
- Лабораторiя кластерних дослiджень в економiцi
- Лабораторiя енергозберiгаючих технологiй
- Лабораторiя теоретичної та експериментальної трибологiї
- Лабораторiя прогресивних методiв змiцнення поверхонь
- Науковий парк "Iнновацiйний розвиток Подiлля" (проект)
- Лабораторiя з розробки механiзмiв регулювання
- Науковий випробувально-експериментальний центр
- Лабораторiя промисловоi хiмiї
- Лабораторiя динамiки I мiцностi структурно-складних технiчних систем
- Лабораторiя композицiйних матерiалiв
- Центр iнновацiйних технологiй змiцнення матерiалiв
- Центр порівняльної професійної педагогіки
- Подільський науковий фізико-технологічний центр
- Лабораторія досліджень мінералів
- Лабораторія інноваційних радіоелектронних і вимірювальних технологій
- Регіональний інноваційно-інформаційний центр з енергозбереження
- Лабораторія композиційних і мастильних матеріалів
- Соціологічна лабораторія Хмельницького національного університету
-Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія проектування та виготовлення нестандартного обладнання»
- Лабораторія з ерготерапії

28.07.2020