Наукові конференції університету

План проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів у Хмельницькому національному університеті

Міжнародні конференції

1. Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами:концепції, стратегії та інновації розвитку» - м. Хмельницький 19-21 травня 2016 р.
Хмельницький національний університет, каф. Бухгалтерський облік і аудит м.Хмельницький, вул. Інститутська,11, 29016
e-mail: r-skaluk@i.ua

2. Економічний форум «Підприємництво і маркетинг у 21 ст.» (в його рамках конференція) ХV Міжнародна науково -практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах» - м.Одеса 23-25 вересня 2016 р.
Хмельницький національний університет м. Хмельницький вул. Інститутська 11, каф. Економіки підприємства і підприємництва,
тел. 0673828194

3. Економічний форум «Підприємництво і маркетинг у 21 ст.» (в його рамках – конференція) XІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» - м. Одеса 23-25 вересня 2016 р.
Хмельницький національний університет м. Хмельницький вул. Інститутська 11, каф. Маркетингу і товарознавства,
тел.0679668660
e-mail: market_konf@ukr.net

4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» -м. Хмельницький, 6-8 жовтня 2016 р.
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький вул. Інститутська 11 Кафедра фінансів та банківської справи
тел. 067-99-113-20
e-mail konf.fbs@gmail.com

5. Міжнародна науково-практична конференція "Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів" - м. Хмельницький 23-25 березня 2017 р.
Хмельницький національний університет кафедра економічної теорії вул.Інститутська 11 м.Хмельницький 29016
e-mail:lubohinets@ukr.net

6. V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти" - м. Хмельницький- м. Сатанів 12-14 травня 2017 р.
Хмельницький національний університет, кафедра економіки, менеджменту та адміністрування, кафедра менеджменту вул. Інститутська 11, м. Хмельницький 29016
тел.067-301-08-88
тел.067-394-48-49
факс 0(3822) 4-11-34
e-mail:kafedra_managementu@i.ua

7. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» - 12-13 травня 2017 р. м. Хмельницький – Рудківці
Хмельницький національний університет , кафедра міжнародної інформації та країнознавства вул. Інститутська 11, м. Хмельницький 29016
тел.0974626177

8. ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах» - 15-17 вересня 2017р. м.Хмельницький - м. Одеса
Хмельницький національний університет Кафедра маркетингу вул. Інститутська 11, м. Хмельницький 29016
тел.067-382-81-94
e-mail:konf.mp.khnu@ukr.net

9. IV Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»- 5-7 жовтня 2017 р. м. Хмельницький
Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький 29016
тел. 098-381-70-72
e-mail:conf.asme@ukr.net

10. Міжнародна науково-практична конференція "VІI Українсько - Польські наукові діалоги" - 18 - 21 жовтня 2017р. м. Хмельницький
Хмельницький національний університет кафедра машин та апаратів 29016 м.Хмельницький, вул. Інститутська 11
тел. 0987928210
e-mail:opolishchuk71@gmail.com

11. XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» - 7-9 грудня 2017 р. м. Хмельницький
Хмельницький національний університет, Кафедра маркетингу вул. Інститутська 11, м. Хмельницький 29016
тел. 0679668660
e-mail:market_konf@ukr.net

12. IX Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» - жовтень-листопад 2017 р. м. Хмельницький
Хмельницький національний університет, Кафедра теорії та методики трудового та професійного навчання 29016 м.Хмельницький, вул. Інститутська 11
e-mail:tmtpn-km@ukr.net

13. ІІІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція "ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДІ – ШЛЯХ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ" - 17 листопада 2017 м.Хмельницький
Хмельницький національний університет Кафедра Машин та апаратів вул. Інститутська 11 м. Хмельницький 29016

14. Міжнародний науково-педагогічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» - травень 2017 р м. Хмельницький
Хмельницький національний університет, кафедра практики іноземної мови та методики викладання м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 29016 Тел.: 0677919574
тел. 0677919574
e-mail:kafedra_pim@hotmail.com

Всеукраїнські конференції

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» - м. Хмельницький 20-21 квітня 2016 р.
Хмельницький національний університет, кафедра практичної психології та педагогіки 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, тел. (067) 3807878 e-mail: kafedrapip@ukr.net

2.Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство,держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень» - м. Хмельницький 16-17 вересня 2016 р.
Хмельницький національний університет, кафедра філософії і політології 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, тел. (096) 933-42-89 е-mail: khnu@online.ua

3.V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» - м. Хмельницький 30-31 березня 2017 р.
Хмельницький національний університет кафедра практичної психології та педагогіки вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький 29016 тел. (067) 3807878 е-mail:kafedrapip@ukr.net

4.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи" - м. Хмельницький 26-27 жовтня 2017 р.
Хмельницький національний університет , Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки вул. Інститутська 11 м. Хмельницький 29016 тел.0964858448 ,0984797665 е-mail:kaf.sots.rob@gmail.com

5.Всеукраїнський науково-методичний семінар «Ефективне використання сучасних навчально-методичних комплексів із вивчення англійської мови у ВНЗ» - м. Хмельницький жовтень 2017 р.
Хмельницький національний університет, кафедра практики іноземної мови та методики викладання м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 29016 тел. 0677919574 е-mail:kafedra_pim@hotmail.com

6.Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні технології та обладнання у виробництві " - м. Хмельницький 17 жовтня 2017р.
Хмельницький національний університет Кафедра Машин та апаратів 29016 м. Хмельницький вул. Інститутська 11 тел. (096)439-46-79 е-mail:tromanec@gmail.com

Семінари

1. Міжнародний науково-педагогічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» - квітень 2015
Хмельницький національний університет, кафедра практики іноземної мови та методики викладання
Хмельницький національний університет, кафедра практики іноземної мови та методики викладання м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 29016 Тел.: 0677919574
E-mail: kafedra_pim@hotmail.com

2. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Ефективне використання сучасних навчально-методичних комплексів із вивчення англійської мови у ВНЗ» - м. Хмельницький, жовтень 2016 р.
Хмельницький національний університет, кафедра практики іноземної мови та методики викладання
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 29016
Тел.: 0677919574
E-mail: kafedra_pim@hotmail.com

3.Всеукраїнський науково-методичний семінар "Сучасні технології та обладнання у виробництві" - м. Хмельницький, 21 жовтня 2016р.
Хмельницький національний університет
Кафедра машин та апаратів
тел. (096)439-46-79
е-mail: tromanec@gmail.com

Інтернет - конференції

1. І Науково-практична Інтернет -конференція «Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави» - м. Хмельницький 20 листопада 2016р.
Хмельницький національний університет, кафедра машин і апаратів м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 29016 E-mail: g_drapak@i.ua