НАУКОВА РАДА

Голова:
• Кремень В. Г. – д. Філос. Н., проф., дійсний член НАН і НАПН України, Президент НАПН України
Члени:
• Матвієнко О. В. – д. пед. н., проф., Київський національний лінгвістичний університет
• Ничкало Н. Г. – д. пед. н., проф., дійсний член НАПН України, акад.-секр. Від-ня проф. освіти і освіти дорослих НАПН України
• Скиба М. Є. – д. тех. н., проф., чл.-кор. НАПН України, ректор Хмельницького національного університету
• Хомич Л. О. – д. пед. н., проф., Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України