ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

• Гуревич І. Р. – д. філол. наук, проф., Інститут обробки знань Дармштадського технічного університету, Німеччина
• Десятов Т. М. – д. пед. н., проф., Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
• Іконнікова М. В. – д. пед. наук, доц., Хмельницький національний університет
• Козубовська І. В. – д. пед. н., проф., Ужгородський національний університет
• Лещенко М. П. – д. пед. н., проф., Університет ім. Я. Кохановського в м. Кельце
• Лук’янова Л. Б. – д. пед. н., проф., Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
• Огієнко О. І. – д. пед. н., проф., Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
• Пазюра Н. В. – д. пед. н., проф., Киівський національний авіаційний університет
• Петрук Н. К. – д. філос. н., проф., Хмельницький національний університет
• Пуховська Л. П. – д. пед. н., проф., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
• Скиба К. М. – д. пед. н., доц., Хмельницький національний університет
• Третько В. В. – д. пед. н., проф., Хмельницький національний університет
• Шльосек Ф. – д. хабіліт., проф., дир. Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, іноземний член НАПН України, голова наукового товариства «Польща–Україна», Польща

30.05.2020