• Науковий журнал Порівняльна професійна педагогіка (Comparative Professional Pedagogy)

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Хмельницький національний університет здійснюють видання міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (двічі на рік).

Хмельницький національний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17801-6651Р від 29.03.2011
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 науковий журнал "Порівняльна професійна педагогіка" включено до Переліку наукових фахових видань України. Присвоєно категорію "Б"
Рекомендація до друку: Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Хмельницького національного університету (протокол № 13 від 29.06.2011).
Міжнародний науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка» включено до 23 міжнародних науковометричних баз:
Baidu Scholar
Cabell’s Directory
CEJSH (The CentralEuropeanJournalofSocialSciences and Humanities)
Celdes
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
CNPIEC
DOAJ
EBSCO (relevant databases)
EBSCO Discovery Service
ERIC (Education Resources Information Center)
Genamics Journal Seek
Google Scholar
J-Gate
Journal TOCs
KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
ReadCube
ResearchGate
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
WanFang Data
WorldCat (OCLC)

ЗАСНОВНИКИ:

Національна Академія педагогічних наук України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Хмельницький національний університет
Центр порівняльної професійної педагогіки

Головний редактор:
Бідюк Н. М. – д. пед. н., проф., Хмельницький національний університет
• НАУКОВА РАДА
• РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
• ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
Мова видання: англійська, українська.
Проблематика статей журналу охоплює: теоретико-методологічні засади порівняльної педагогіки, сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти, вирішення соціально-педагогічних проблем розвитку освітніх систем у ЗАРУБІЖНОМУ ДОСВІДІ.
Для здійснення публікації в журналі «Порівняльна професійна педагогіка» матеріали приймаються щоквартально до 20 травня/20 листопада на електронну скриньку:
comprofped@gmail.com
ВИДАВНИЧА ЕТИКА
МЕТА ВИДАННЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ І ПОДАННЯ РУКОПИСІВ
АРХІВ НОМЕРІВ ВІД 2011 РОКУ