Наукові розробки

Розробки Хмельницького національного університету, що пропонуються до впровадження в народне господарство України і Хмельницької області

• Антифрикцiйнi фторопластовi композити: флубон Ф4ВВ15, Ф4ВВ20, Ф4ВВ15ДМ10

• Технологія підвищення маслоємкості напрямних елементів металорізального і ковальсько-пресового обладнання

• Методика сертифікаційних та експлуатаційних випробувань мастильних і конструкційних матеріалів

• Твердосплавні вольфрамокобальтові вироби

• Управління соціально-економічними системами в контексті реалізації кластерної концепції регіонального розвитку

• Воднево-механічна обробка та захист матеріалів від водневої деградації

• Розробка технологічно-гнучких засобів автоматизації складання плоских багатошарових комплектів

• Тіньові моделі плоских механізмів

• Кулачково-цівкові механізми переривчастого обертового руху

• В галузі ландшафтного дизайну, декоративного садівництва, озеленення, комплексного облаштування територій населених місць

• Технології безводневого азотування в тліючому розряді

• Устаткування для безводневого азотування в тліючому розряді

• Мастильно-охолоджуюча емульсія-концентрат для механічної обробки металів

• Самозмащуючі фторополімерно-вуглецеві та фторополімерно-вуглецево-металізовані композити

• Базові біосинтетичні оливи, оливи-присадки та інші проміжні продукти із технічних олій: технології одержання і триботехнічні показники використання

• Система повторного тестування програмного забезпечення

• Мультиагентна система діагностування персонального комп’ютера

• Моделювання процесів різання при лезовій обробці пластичних матеріалів

• Клей-розплав для взуття на основі рециклату відходів

• Фарба для розмітки доріг

• Механізм підвищення людського потенціалу України за умов розвитку демографічних, євроінтеграційних процесів

• Науково-методичне та навчальне забезпечення для підготовки студентів вищих навчальних закладів за напрямом: економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів

• Спеціальний курс наукового та навчально-методичного забезпечення для підготовки магістрів спеціальності «міжнародні відносини» за напрямом: економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів

• Система змащування машин

• Системи стабілізації середнього натягу ниток основи вязальних машин

• Енергозберігаюче пресове обладнання з лінійними електричними двигунами для виконання операцій легкої промисловості

• Адаптивна наноробототехнічна система з квантовим нейрокомп’ютером

• Пристрій для здійснення профілактики та лікування остеохондрозу

• Пристрій для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту

• Неруйнівний контроль, діагностування технічного стану і прогнозування міцності деталей і конструкцій методом акустичної емісії

• Наукові основи підвищення міцності виробів електронної техніки

• Динаміка, автоматичне балансування та зниження вібрацій машин, приладів та апаратури

• Вібраційне обладнання для зміни властивостей води та її знезараження

• Розробка новітніх екологічно чистих технологій та обладнання для переробки відходів легкої промисловості з повторним використанням у виробництві

• Розробка підсистеми проектування одягу «технічний ескіз»

• Прискорений метод оцінки відносної зносостійкості матеріалів при кавітаційній ерозії

• Підвищення довговічності різального інструменту м’ясоподрібнюючих машин

• Метод проектування і автоматизованої оцінки якості головних уборів з текстильних матеріалів

• Фазометричний вимiрювальний перетворювач iз оптичними входами в стандартi Камак

• Ущiльнювач абонентських телефонних лiнiй зв`язку утф-4

• Теорія фазочастотних вимірювань і перетворень радіосигналів та напрямки її застосування

• Частотоміри коінциденції і порівняння їхніх переваг над існуючими частотомірами

• Синтезатори секвентності та графік його переваги над існуючими синтезаторами

• Формування сигналів із “прямокутним спектром”

• Установка “елфа-541”

• Лазерна технологічна установка “квант-18м”

• Вимірювальна система для контролю якості електрохімічних суперконденсаторів на змінному струмі

• Вимірювальна система для контролю якості електрохімічних суперконденсаторів на постійному струмі

• Універсальний п’єзорезонансний вимірювач вологості

• Сфігмографічна система «біотон» для вимірювання параметрів гемодинаміки людини

• Споживаймо енергію розумно!